Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Siste nytt


 

To jenter som sitter sidelengs på hver sin huske og snakker sammen

Ikke kutt i fribeløpet for uføretrygdede allikevel

Regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet har forhandlet med SV for å sikre flertall for revidert nasjonalbudsjett. En av sakene som har fått mye negativ oppmerksomhet var forslaget om å kutte i fribeløpet som uføre kan tjene uten å tape uføretrygd.

Bilde av to personer som går tur i terrenget

Endring for uføretrygdede

Regjeringen vil fjerne fribeløpet som gjør at personer med uføretrygd kan tjene inntil 0,4 G (i dag utgjør dette ca. kr. 42.000.-). Målet er å få flere i arbeid, men forslaget kan føre til at mange ansatte og oppdragstakere velger å slutte som støttekontakter.

Bilde av Anita Kivijervi og Jorunn Sleveland Nordholm

Fritid for alle-prisen 2021

Anita Kivijervi og Jorunn Sleveland Nordholm fikk Fritid for alle-prisen i Alta for sin innsats for å styrke og videreutvikle feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse.

Gruppebilde av deltakere på dagseminar

"Aktive sammen", dagsseminar i Rogaland

Dagsseminar Aktive Sammen ble gjennomført av Frivillig Rogaland, det Regionale støtteapparatet for Leve hele livet i Rogaland, KS Rogaland, Eldrerådet i Rogaland og Norges Frivilligsentraler.

Bilde av glad jente med fargerik maling på fingrene

UngSOR-konferansen

1.- 2. februar 2022 avholder SOR sin første UngSOR-konferanse i Oslo.

Bildet viser overlevering av en stafettpinne

Interaktivt spill

54. etappe

Klepp kommune har tatt i bruk et interaktivt spill på sine sykehjem. Målet er at aktiviteten «rundt det magiske bord» vil skape gode møter mellom beboere, frivillige, pårørende og ansatte på sykehjemmene i Klepp kommune.

Ingressbilde til artikkel om Riksrevisjonens undersøkelse av helse- og omsorgstjenester til barn med funksjonsnedsettelser. Viser utsnitt av omslagsbildet til rapporten.

Undersøkelse av helse- og omsorgstjenester til barn med funksjonsnedsettelser

Rapport fra Riksrevisjonen

Stortinget har ved flere anledninger gitt uttrykk for at familier med barn som har funksjonsnedsettelser, må få bedre hjelp fra det offentlige. Særlig gjelder det familier med barn som har store og sammensatte behov. Riksrevisjonens undersøkelse viser at familier som har stort behov for hjelp, må bruke mye tid og krefter på å skaffe den selv.

Skjermbilde av forsiden til nettsiden aktive sammen

Aktive Sammen – ny nettside

Metoden Aktive Sammen er utviklet for å gi frivillige og kommuner et verktøy når målet er å gi enkeltpersoner og familier støtte til å etablere og opprettholde tilhørighet til sosiale nettverk.

Bilde av Line Merethe Løberg

Line Merethe Løberg fikk Fritid for alle-prisen

Fritid for alle – prisen 2021

Line Merethe Løberg fikk i dag prisen på Valnesfjord helsesportsenter for sin innsats for å styrke og videreutvikle feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse som ansatt i spesialisthelsetjenesten.

Ingressbilde til artikkel om veilederen barrierefri fritid

Inkluderingsveileder for aktivitetstilbydere

Unge funksjonshemmede har lansert en etterspurt inkluderingsveileder rettet mot aktivitetstilbydere for å øke inkludering av unge med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer

Bilde av Solvor Sandmark

Solvor Sandmark fikk Fritid for alle-prisen

Fritid for alle – prisen 2021

Solvor Sandmark fikk Fritid for alle – prisen for sin innsats med å tilrettelegge fritid for andre i Gjøvik kommune og for sitt engasjement for å styrke fagfeltet regionalt og nasjonalt.

Ingressbilde til artikkel om Bærekraft og like muligheter – et universelt utformet Norge

Bærekraft og like muligheter – et universelt utformet Norge

Handlingsplan

Regjeringens handlingsplan for universell utforming 2021–2025 skal bidra til et bærekraftig og likestilt samfunn gjennom utforming av fysiske og tekniske omgivelser. Handlingsplanen omfatter blant annet tiltak innen arealplanlegging, infrastruktur, bygg, transport og digitalisering i tillegg til utvikling av universelle løsninger på nye områder.

Glade gutter som spiller fotball

Får vi flere barn inn i fellesskapet?

Arendalsuka

Etter over ett år med korona er det flere barn og unge som trenger fellesskapet i frivillige organisasjoner og tiden med sine jevnaldrende der, mer enn noen gang. Hva må til for å nå ut til disse, invitere dem med og lykkes med å skape aktiviteter som etterlyses? Frivillighet Norge inviterer til samtaler om dette.

Skjermbilde av forsiden til nettsiden fritid123.no

Skulle du ønske din kommune hadde sin egen fritid123.no?

Modum kommune så behov for å gjøre det enkelt for innbyggerne å finne ut hvilke organiserte fritidsaktiviteter som finnes. De utviklet derfor www.fritid123.no for Modum, Sigdal og Krødsherad kommune i tett samarbeid med innbyggerne. 

Ingressbilde til artikkel om veilederen Universell utforming i planlegging

Veileder i universell utforming

Universell utforming er viktig for å bidra til gode liv for alle og et samfunn som er tilgjengelig for alle.

Bilde av Svein Bergem

Ny doktorgrad – Aktivitetshjelpemidler, kunnskap og deltakelse

Svein Bergem er idrettspedagog ved Valnesfjord Helsesportssenter og stipendiat ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH) og Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser. 7. mai 2021 disputerte han for ph.d. i studier av profesjonspraksis. Ph.d.-prosjektet har vært gjennomført med støtte fra Stiftelsen Sophies Minde.​​

Bilde av Britt-Evy Westergård

Vennskap som ressurs og helse i tjenester til personer med utviklingshemning

Gjesteblogg 1/2021

Britt-Evy Westergård har gjennom sitt arbeid som vernepleier vært opptatt av vennskap for personer med utviklingshemming som tjenesteyter og nå som forsker. I denne gjestebloggen reflekterer hun rundt temaet med bakgrunn i sine egne erfaringer og forskning. Teksten er tidligere utgitt i tidsskriftet SOR-Rapport nr. 2 2021.

Skjermbilde av forsiden til e-læringskurs om støttekontakt

E-læringskurs om støttekontakt

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Nordland har utarbeidet et enkelt e-læringskurs som kan brukes i opplæring av støttekontakter.

Omslagsbilde til rapporten Fritid for alle – uten fordommer. Fortellinger om fritid fra barn og unge med funksjonsnedsettelser

Fritid for alle – uten fordommer

Redd Barna har lansert rapporten "Fritid for alle - uten fordommer. Fortellinger om fritid fra barn og unge med funksjonsnedsettelser".

Bilde av Svein Bergem

Disputas - Svein Bergem

Svein Bergem er idrettspedagog ved Valnesfjord Helsesportssenter og stipendiat ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH) og Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser. Han disputerer for ph.d. i studier av profesjonspraksis 7. mai 2021. Ph.d.-prosjektet har vært gjennomført med støtte fra Stiftelsen Sophies Minde.​​

Skjermbilde av nettsiden ungfritid.no

Ungfritid.no

Frivillighet Norge lanserer en felles nettside for rekruttering til fritidsaktiviteter for barn og unge i hele landet.

ssm

Stiftelsen Sophies Minde

Stiftelsens formål er å bidra til at personer med bevegelseshemninger kan leve et aktivt og selvstendig liv, og ta del i samfunnet på like vilkår som andre.

Bilde av en bærbar datamaskin som viser gjennomføring av et digitalt informasjonsmøte for oppdragstakere

Digitale informasjonsmøter med nye oppdragstakere

Fredrikstad kommune har under pandemien gode erfaringer med å bruke digitale løsninger for å gjennomføre informasjonsmøter med nye oppdragstakere innenfor støttekontakttjenesten.

May Cecilie Lossius

May Cecilie Lossius fikk den første prisen

Fritid for alle – prisen 2021

Fritid for alle – prisen 2021 skal hedre personer som har vært med på å styrke og videreutvikle feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse i løpet av de siste 30 årene. 

Bildet viser overlevering av en stafettpinne

Idehefte til kommuner

53. etappe

Hvordan kan kommuner legge til rette for at flere barn og unge gis mulighet til å delta i selvvalgte fritidsaktviteter?

Skjermbilde av nettsiden aktivitetsguiden.no som viser et jentelag som jubler

Aktivitetsguiden.no

Nettsiden aktivitetsguiden.no er et verktøy som kan støtte idrettsrådene i arbeidet for å hjelpe barn til deltakelse i norsk idrett.

Bilde av logoen til fritid for alle-prisen og bildet som blir gitt til prismottakerne

Fritid for alle-prisen 2021

Feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse har i løpet av de siste 30 årene utviklet seg til et fagfelt med egne metoder, litteratur og forskning. Bak denne innsatsen står personer som representerer nasjonale myndigheter, kommuner, helseforetak, frivillig sektor og akademia. I løpet av året vil vi dele ut Fritid for alle – prisen til ti personer.

 

Illustrasjon av en blid figur som kjører sittende på ski

Utvikle en inkluderingsveileder

Unge funksjonshemmede har fått midler av Kulturtanken og Stiftelsen Sophies Minde til å utvikle en inkluderingsveileder til aktivitetstilbydere av kultur- og fritidstilbud.

Ingressbilde til artikkel om strategien Ut av blindsonene

Ut av blindsonene. Strategi for er samlet kunnskapsløft for utsatte barn og unge

Utsatte barn/unge har behov for bedre, helhetlige og kunnskapsbaserte tjenester

Strategien skal bidra til en helhetlig tilnærming til utsatte barn og unge gjennom å koble myndigheter, tjenester, brukere, frivillig sektor, forskningsmiljøer og høyere utdanning nærmere sammen.  Tre viktige stikkord er forskning, utdanning og innovasjon / praksis. I tillegg løftes ledelse og partnerskap fram som sentralt. I det videre presenteres et kort utdrag av strategien.

Seks glade barn i 9-12 årsalderen, tre jenter og tre gutter som står og sitter foran en tavle. Foto

Se, lytte og inkludere

Ny rapport

Forskning viser at barn og unge med funksjonsnedsettelser i de nordiske land ikke har like muligheter til å delta sosialt og utvikle sine ferdigheter, som sine jevnaldrende. I en ny rapport fra Nordens Velferdssenter formidles kunnskap som trengs for å gi alle unge likeverdige muligheter.

Forfatter Ellen Berg i samtale med Therese Wilhelmsen. Skjermbilde

Kroppsøving – med rom for alle

Digital boklansering

Hva skal til for å skape et mer inkluderende kroppsøvingsfag for alle?
Torsdag 21. januar klokken 14:00 arrangerte Fagbokforlaget og Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser digital boklansering av den nye og aktuelle boken "Kroppsøving - med rom for alle". 

Ingressbilde til artikkel om Aktiv fritid – demokrati for barn og unge. Eksempelhefte fra Bufdir

Aktiv fritid – demokrati for barn og unge

Bufdir, Frivillighet Norge og KS inviterte kommuner, fylkeskommuner og lokale frivillige til å delta på nettverksamlinger. Målet var å dele erfaringer rundt oppfølgningen av fritidserklæringen, ungdomsråd og strategien for barn og unge som lever i lavinntekter. Nå har de laget et eksempelhefte til inspirasjon fra samlingene.

Skjermbilde av nettsiden frilager.no. Bilde av glade barn i en kano. Foto

Frilager

Frilager er en frivillig organisasjon som tilbyr utleie av utstyr som trengs til tur- og friluftsliv for skoler, frivillige organisasjoner og private. Frilager har blitt til gjennom et samarbeid i Rogaland mellom Stavanger Turistforening, Vesterlen krets, Jæren friluftsråd og Ryfylke Friluftsråd.

Logoen til Frivillighetens år 2022

Frivillighetens år 2022

Regjeringen har bestemt at 2022 skal være Frivillighetens år, og de har gitt Frivillighet Norge i oppdrag å lede arbeidet med gjennomføringen av året.

Ingressbilde til artikkel om metodeboka Veje til deltagelse

Spennende dansk metodebok

Hvordan kan bruk av metoder og erfaringer støtte og kvalifisere utsatte og sårbare barn og ungdom til økt deltakelse og medvirkning på arenaer som skole og fritid? Det forsøker forfatterne av fagboken «Veje til deltagelse» å gi svar på.

Skjermbilde av KS

Internkontroll i kommunene

Fra 1. januar 2021 gjelder nye regler om internkontroll i kommunene. De nye reglene tydeliggjør at god internkontroll er et ledelsesansvar og at kommunedirektøren er ansvarlig for å følge opp dette viktige arbeidet som krever kontinuerlig oppfølgning.

Bilde av en jente som leker med plastelina

Utsatte barn og unges tjenestetilbud under covid-19-pandemien

I statusrapport 10 har direktoratene kartlagt status i egne tjenester og innhentet informasjon fra ungdomsrådene om ungdomsmedvirkning under pandemien, innhentet innspill fra barneombudet, profesjons- og interesseorganisasjoner.

Collage som viser vinteridretter som kunstløp, skøyter, skihopp, hockey og langrenn

Utstyr til utlån

Julen nærmer seg og mange steder har snø og is allerede gjort det mulig å ake, stå på ski eller å gå på skøyter. Gjennom BUA i mange kommuner kan utstyr lånes.

Oversiktsbilde som viser alle utgitte bøker i bokserien

Kroppsøving – med rom for alle

Om læring, anerkjennelse, samhandling og utforsking

Hva skal elever lære i kroppsøving? Faget skal inspirere til bevegelsesglede gjennom utforsking og samhandling i lek, friluftsliv, idretts- og andre bevegelsesaktiviteter. Boka belyser sentrale tema om læring og deltagelse i kroppsøving som kan få særlig betydning når elevene har en funksjonsnedsettelse. 

Bilde av tre personer som ser på en dataskjerm

Forskerkurs for personer med utviklingshemming

Nytt kurs

Personer med utviklingshemming skal inkluderes i forskning som omhandler deres liv. 12 medforskere med utviklingshemming og 12 forskere har nå utviklet et forskerkurs for personer med utviklingshemming. Planen er at kurset skal gjennomføres våren 2021.

image

Flexid

Mange vokser opp i vårt land med tilhørighet og kunnskap fra ulike kulturer. Dette er verdier stiftelsen Flexid ønsker å bevisstgjøre hos den enkelte gjennom sitt kurskonsept.

Bufdir sin logo

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge – utlysning for 2021

Bufdir

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 er det satt av om lag 360 millioner kroner til "Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge". Bufdir lyser nå ut midlene med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak. Inntil 20 millioner kroner er satt av til utprøving av metoder/arbeidsmodeller og koordinering av samarbeidet mellom tjenester. Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom.

Bilde fra rapporten som viser el-innebandy i en gymsal

Idrett for mennesker med funksjonsnedsettelser

Ny rapport

Hvilke behov har personer med funksjonsnedsettelse i møte med den organiserte idretten og hva kan idretten gjøre for å motivere flere til deltakelse i organisert idrett? 

Collage av ulike fritidsaktiviteter

Aktiv fritid i Kristiansand kommune

Kristiansand kommune startet i 2001 et omfattende arbeid med å styrke og videreutvikle sin støttekontakttjenesten. Arbeidet førte til etableringen av tjenesten Aktiv fritid som i år har tiårsjubileum.

Omslagsbilde til rapporten Barrierer i det fysiske læringsmiljøet for elever med nedsatt funksjonsevne

Barrierer i det fysiske læringsmiljøet for elever med nedsatt funksjonsevne

Det gjenstår fortsatt mye arbeid for at skoler skal være universelt utformet og tilgjengelig for alle, viser en ny rapport NTNU samfunnsforskning har utarbeidet på oppdrag fra Bufdir. Rapporten tydeliggjør at manglende tilrettelegging påvirket opplevelse av fellesskap, vennskap og deltakelse i fritidsaktiviteter med jevnaldrende.

Fra Solgården. Foto: Jarle Eknes

Utviklingshemmedes muligheter for ferie

Hvorfor reiser voksne personer med utviklingshemming mindre på ferie enn andre? Dette er et av spørsmålene som stilles i forskningsprosjektet "Ferie for alle". Målet er gjennom prosjektet å se nærmere på lovverket, hvordan tilrettelegging av feriereiser har blitt organisert over tid og ikke minst få frem hva personer med utviklingshemming selv tenker om ferie.

Bilde av Martine Eliasson, prosjektleder for

Prosjekt Fritid for ALLE i regi av Redd Barna

Martine jobber som prosjektleder i et prosjekt som heter “Fritid for ALLE” på vegne av Redd Barna. Nå ønsker hun å komme i kontakt med barn og unge under 18 år med en funksjonsnedsettelse for å høre deres erfaringer rundt deltakelse i fritidsaktiviteter.

Logoen til Åpen hall Agder

Åpen hall Agder

Åpen hall Agder er et pilot-prosjekt hvor hensikten er å skape en arena for å kunne nå ut med lokale idrettstilbud til flere personer med fysiske funksjonsnedsettelser.

Bilde av en turbrosjyre fra DNT liggende oppå et kart

Turmuligheter for alle

Den norske turistforening (DNT) har 550 hytter og over 22 000 km med merket sti over hele landet. Det gir mange muligheter for dagsturer og overnattingsturer i Norge når den du er støttekontakt for har interesse for turer ved sjøen, fjellet eller skogen.

Bokserie

Aktivitet, deltakelse og likeverdige muligheter. Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser (NKBUF), har et ansvar for å løfte kunnskaps- og kompetansenivået nasjonalt til et slikt nivå at brukere, pårørende, tjenesteytere, politikere og forskere, har den kunnskapen som er nødvendig for å realisere likeverdige muligheter og deltakelse for barn og unge med funksjonsnedsettelser.

Bli med - Aktiv fritid for alle

Invitasjon til læringsløft

Læringsløft Bli med - Aktiv fritid for alle er kunnskapsløft for og med kommuner, fylkeskommuner og lokal frivillighet. Bak læringsløftene står Bufdir, Frivillighet Norge og KS. 

Bilde av unger som leker i naturen

Læringsløft «Bli med - Aktiv fritid for alle»

Læringsløft Bli med - Aktiv fritid for alle er kunnskapsløft for og med kommuner, fylkeskommuner og lokal frivillighet. Bak læringsløftene står Bufdir, Frivillighet Norge og KS.

Ingressbilde til bok om Frivillighet

Frivillighet

Nye former for frivillig arbeid i norske kommuner

Den store bredden av frivillige organisasjoner spiller en viktig rolle i Norge. Lag og foreninger fremmer holdninger og verdier, og kan være brobyggere mellom ulike grupper. Denne boken viser hvordan frivillig og kommunal sektor sammen kan utløse ressurser som har positiv innvirkning for kommunens innbyggere.

Bilde av Anders Midtsundstad

Tilrettelegging av fritid – et nytt fagfelt?

Gjesteblogg 1/2020

Det er enighet om at vi ønsker å tilrettelegge samfunnet for alle. Vår velferdsstat har klare politiske mål om «full deltakelse og likestilling», men gode intensjoner er ikke nok. Det må settes av ressurser, gis opplæring og erfaringene må spres når ønsket er å styrke og videreutvikle arbeidet innenfor feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse. 

Ingressbilde til artikkel om NOVA rapport 1-2020 Familiens betydning

Familiens betydning

NOVA har på oppdrag fra Barne- og familiedepartementet (BFD) utarbeidet en kunnskapsoversikt over familiefeltet.

Bildet viser overlevering av en stafettpinne

Ny digital oppslagstavle

51. etappe

Frivillighet Norge etablerer nå plattformen ungfritid.no. Målet er at dette skal blir en digital oppslagstavle hvor frivillige organisasjoner kan legge ut varige fritidsaktiviteter for barn og unge.

Omslagsbilde til boka Fritidsaktiviteter med assistanse for voksne utviklingshemmede

Fritidsaktiviteter med assistanse for voksne utviklingshemmede

Ny bok

Ansatte og frivillige i Lillestrøm kommune har skrevet en fagbok i samarbeid med fagpersoner ved VID, USN og knutepunktet Fritid for alle ved Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser. Boken viser eksempler på hvordan en kan tilrettelegge kultur- og fritidsaktiviteter overfor voksne mennesker med utviklingshemming.

Ingressbilde til artikkel om ny bok: Barn og unge med funksjonsnedsettelser. Aktivitet og deltakelse i fellesskap

Barn og unge med funksjonsnedsettelser

Aktivitet og deltakelse i fellesskap

Aktivitet og deltakelse er viktig i alle barns liv. For barn og unge med funksjonsnedsettelse er aktivitet og deltakelse i fellesskap med andre også viktige virkemidler i habilitering og rehabilitering.

Bilde av gutt som lener seg mot en bokhylle mens han ser rett på fotografen

Koordineringsgruppen for tjenester til sårbare barn og unge

Korona

Barne- og familiedepartementet (BFD) har nedsatt en koordineringsgruppe som skal vurdere tjenestetilbudet til barn og unge under covid-19 pandemien. Gruppen skal levere jevnlige rapporter til departementet. Arbeidet ledes av Bufdir. 

Bilde av to jenter som sitter på hver sin huske og ser mot hverandre og prater

Støttekontaktordning under korona-pandemi

Støttekontakt er en lovpålagt tjeneste som tilbys i alle landets kommuner. For over 30.000 barn, ungdom og voksne er dette en viktig tjeneste. Vi har tatt kontakt med åtte ansatte som organiserer dette tjenestetilbudet for å høre hvordan de jobber nå.

Bilde av en smilende mann som holder en leende jente på armen

Avlastning i kommunene under korona-pandemien

I alle landets kommuner er det personer som trenger avlastning. Under korona-pandemien utfordres kommunene. Plikten til å tilby ulike avlastningstiltak utfordres. Det blir viktig å bruke kreativitet, gi tips og råd til hverandre. Vi har tatt kontakt med ansatte i fem kommuner for å høre hvordan de jobber nå.

Ingressbilde til artikkel om uterehabiliteringskonferansen 2020

Uterehabiliteringskonferansen 2020

Uterehabiliteringskonferansen arrangeres 28.-29. April 2020 på Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter. Sett av datoene!

Bilde av en ugle, et kunstverk

Tilrettelegging av fritid

Autisme- og touretteutvalget overleverte 6. februar en NOU hvor fritiden til personer med autismespekterforstyrrelser og til personer med Tourette syndrom har fått bred oppmerksomhet. Utvalget foreslår at det opprettes en ordning med øremerkede midler for kommunene for å sikre at målgruppene kan delta i ulike fritidsaktiviteter.

Logoen til Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Etterlyser bedre informasjon

FFO og Unge funksjonshemmede gjennomførte høsten 2019 en spørreundersøkelse som bekrefter at mange personer med funksjonsnedsettelser ikke deltar på kultur- og fritidsaktiviteter.

Ingressbilde til rapport om kommunal frivillighetspolitikk

​Kommunal frivillighetspolitikk og lokale organisasjoner

Hvilken rolle har kommuner og fylkeskommuner med å tilrettelegge for lokal frivillighet: Dette er et av spørsmålene som Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor forsøker å gi svar på i en ny forskningsrapport.

Ingressbilde til brosjyren Ingen aldersgrense

Ingen aldersgrense

Kommunenes sentralforbund (KS) har utarbeidet et hefte med gode eksempler på universell utforming. Her presenteres flere tiltak fra kommuner og fylkeskommuner som har det til felles at de bidrar til å legge forholdene til rette for gode lokalsamfunn hvor alle kan delta.

Bufdir sin logo

Forsøk med fritidskort

Bufdir lyser ut midler til forsøk med fritidskort for høst 2020 og vår 2021, med mulighet for forlengelse ut 2021. Søknadsfristen er 14 februar.

Foto Midas Hofstra fra Unsplash

Helt innafor og sammen med andre

Et innovasjonsprosjekt som skal bygge opp kompetanse og bedre samarbeidet mellom brukere, frivillige og kommunen for å styrke støttekontakttjenesten. Målet er at barn og unge med funksjonsnedsettelse skal ha likeverdige muligheter for deltakelse i kultur- og fritidsaktiviteter.

Bilde av to av deltakerne i prosjektet Matglede

Matglede

Å dele et måltid er en fin opplevelse. Når det lages sammen med andre blir det enda bedre. Middagsbordet er en viktig sosial arena og utgangspunktet for prosjektet Matglede i Drammen. Prosjektet gir ungdom og unge voksne med lettere utviklingshemming mestringsfølelse og kostholdsveiledning på en trygg sosial arena.

Bilde av en glad jente som holder sine åpne malte hender opp foran seg

Støttekontakttjenesten i endring

Støttekontakt er en omfattende lovpålagt tjeneste i kommunene. Antall vedtak øker årlig. Stadig flere voksne gis et vedtak, mens det er en liten nedgang i bruk av tjenesten overfor unge under 18 år. Hvordan kan vi forklare denne endringen?

Skjermbilde av nettsiden til HelseNorge som omtaler ledsagerbevis

Ledsagerbevis

I mange kommuner kan du søke om et ledsagerbevis om du trenger følge eller assistanse for å gå på kultur- og fritidsarrangementer. 

Omslagsbilde til rapport fra Verdens helseorganisasjon

Kunst og kultur fremmer god helse

Verdens helseorganisasjon (WHO) har utarbeidet en rapporten om kunnskapsgrunnlaget for kunst, kultur og helse. Den ble nylig lansert i Finland, og slår fast at kunst og kultur fremmer god helse.

Bilde av artikkelforfatterne Anders Midtsundstad og Tormod Mjaaseth

Aktiv ferie og fritid for alle

Gjesteblogg 7/2019

Vi lever i et land hvor de fleste har mulighet i sin ferie til å oppleve og erfare noe annet enn det hverdagen gir. For de fleste betyr dette reiser med eller uten overnatting til selvvalgte steder. I denne artikkelen tydeliggjøres det at dette ikke er en selvfølgelighet for personer med omfattende bistandsbehov.

Ingressbilde til artikkel om Nordic conference 2020

Nordisk Småbarnskonferanse 2020 - København

Call for abstracts

Nordisk Småbørnskonference afholdes i København d. 14. og 15 maj 2020 med det formål at samle aktører på synsområdet om temaet ”succesfuld overgang fra hjemmet til daginstitutionen og fra daginstitutionen til skolen”.

Ingressbilde til rapport fra Redd Barna

Får alle barn og unge delta?

Får alle barn og unge delta? Spørsmålet stilles av Redd Barna, som presenterer svaret i en ny og spennende rapport.

Ingressbilde til kartlegging av fritidskortordninger

Fritidskortordninger

Oslo Economics har på oppdrag for Kulturdepartementet gjennomført en kartlegging av fritidskortordninger I Norge. Undersøkelsen tydeliggjør at et stort antall av ordningene tilbys barn og unge fra familier med lav inntekt.

Bilde av Synnøve Roland

Blå Kors Ferier – et lavterskeltilbud

Gjesteblogg 6/2019

Til nå i år har Blå Kors gitt et ferietilbud til 1006 personer. Årets mål er å gi over 1200 personer et tilbud. Det er dobbelt så mange som fikk et tilbud i fjor. Synnøve Roland presenterer i denne bloggen tjenestetilbudet som gjennomføres takket være støtte fra Bufdir, gaver, bidrag og samarbeidspartnere over hele landet.

Bildet viser overlevering av en stafettpinne

Aktivitetsbanken

50. etappe

Særforbundene i Norges idrettsforbund som har ansvar for golf, ski og orientering har utarbeidet en egen aktivitetsbank som kan benyttes av alle.

Ingressbilde til notat om fritidsklubber i et folkehelseperspektiv

Hvilken betydning har fritidsklubbene?

Fritidsklubber og ungdomskulturhus er åpne og inkluderende møteplasser for mange ungdom. Hvilken betydning har de i et folkehelseperspektiv? Det har NOVA nå forskt å gi svar på i en ny rapport.

Bildet viser overlevering av en stafettpinne

Aktivitetsguide

49. etappe

Oslo Idrettskrets ønsker å bidra til at flere barn og unge i lavinntektsfamilier blir rekruttert inn i idrettslagene. Bruk av aktivitetsguider har blitt et av flere tiltak for å oppnå dette.

Bilde av Tonje Johansen nettverkskoordinator Buskerud, Vestfold og Telemark

Inkludering i Skien kommune

Gjesteblogg 5/2019

Hvordan kan en kommune bidra til å styrke en prosess hvor flere inkluderes i lokalmiljøet? I denne gjestebloggen gir Tonje Johansen svar på hvordan de innenfor kultur og fritidstjenesten i Skien kommune har møtt denne utfordringen.

Bildet viser overlevering av en stafettpinne

Skravlekopp mot ensomhet

48. etappe

I stadig flere kafeer og på andre møteplasser dukker det opp noen grønne kopper hvor det står Skravlekopp. Velger du en slik kopp viser du andre i lokalet at du gjerne vil snakke litt med andre mens du drikker den. 

Silhuetter av seks ungdommer inni et stort rør

Ungdomskonferansen 2019

Er du valgt inn i ungdomsrådet? Jobber med ungdom? Tar du beslutninger som påvirker deres liv? Da må du holde av datoen for årets ungdomskonferanse 28.-29. oktober!

To jenter som sitter sidelengs på hver sin huske og snakker sammen

Årets ungdomskommune 2019!

Årets ungdomskommune skal ha utmerket seg med å la unges mulighet til å delta og medvirke være en forutsetning for god, lokal ungdomspolitikk. De unge sitt egasjement og synspunkt skal være synlige i prosesser og vedtak.

Ingressbilde til sluttrapporten Recovery på banen

Gatelagsfotball

Gatelagsfotball er Norsk Toppfotballs lavterskeltilbud for alle som har eller har hatt langvarige rusutfordringer. 20 klubber i Norge som organiserer egne lag som tilbyr treninger og kamper i egen liga og cuper. Nå har forskningssenteret SESAM ved USN gjennomført et forskningsprosjekt som tydeliggjør betydningen lagene har for rusmestring.

Ingressbilde til rapport om Inkludering gjennom organiserte fritidsaktiviteter

Inkludering gjennom organiserte fritidsaktiviteter

Rapport

Kulturdepartementet ga i 2015 og 2016 midler til 30 prosjekt som fikk tilskuddsmidler hvor målet var å stimulere til økt deltakelse i fritidsaktiviteter blant unge som bor i inntektsfattige familier. Rambøll fikk oppgaven med å evaluere måloppnåelse og effekter med prosjektene.

Bilde av tre stykker rundt et bord som har møte og diskuterer.

Råd for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse

Stortinget vedtok i 2018 en bestemmelse i ny kommunelov om at alle kommuner og fylkeskommuner plikter å opprette råd for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom. En ny forskrift skal sikre alle målgruppene medvirkning.

Omslagsbilde til evalueringsrapport av ALLEMED – et verktøy for å inkludere alle barn og unge i fritidsaktiviteter

Evaluering av satsningen ALLEMED

Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge (NDFU) er et bredt engasjement som består av frivillige organisasjoner, fagmiljøer og foreninger. Nå har Fafo evaluert ALLEMED har blitt brukt som verktøy i mange kommuner for å bekjempe utenforskap blant barn og unge.

Ingressbilde til artikkelen om årsrapporten 2018 for Omsorg 2020

Omsorgsplan 2020 - Årsrapport for 2018

Omsorg 2020 er regjeringens plan for omsorgsfeltet i perioden 2015 – 2020. Helsedirektoratet følger opp mange av tiltakene for å styrke kvalitet og kompetansen i omsorgstjenesten. Bedre tilrettelegging av tjenester innenfor feltet støttekontakt, kultur og avlastning er et av områdene.

Anders Midtsundstad

Organiseres støtten rundt familier til barn med funksjonsnedsettelser godt nok?

Gjesteblogg 4/2019

I over 30 år har vi kunnet lese forskningsrapporter som tydeliggjør at mange foreldre til barn med en funksjonsnedsettelse opplever at praktisk informasjon om tjenester og hjelpesystemet er mangelfull, tilfeldig og personavhengig. De opplever at det i stor grad blir deres oppgave å finne, utløse og koordinere hjelp som gis (Midtsundstad, 2019, Demiri & Gundersen, 2016 og Ingstad & Sommerschild, 1984).

Denne gjestebloggen bygger på svar fra foreldrene som er gjennomført i en spørreundersøkelse av Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser finansiert av Helse Nord. Sju mødre og seks fedre deltok i spørreundersøkelsen som ble gjennomført på tre forskjellige helseinstitusjoner hvor de var ledsagere for sine barn og unge. Deres svar kan ikke generaliseres, men de tydeliggjør noen fellestrekk. Foreldrene opplever sin situasjon forskjellig, men samtalene synliggjør noen felles opplevelser som jeg vil presentere nærmere i denne artikkelen.

Omslagsbilde til boken Funksjonshemmedes menneskerettigheter

Lærebok om funksjonshemmedes menneskerettigheter

Kjersti Skarstad har skrevet den første norske læreboken om funksjonshemmedes menneskerettigheter. Boken gir en innføring i hvordan menneskerettigheter bør forstås og praktiseres. Boken anbefales derfor lest av alle som arbeider innenfor feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse.

Bilde av Freddy Ulvseth. Foto: Heather Ørbeck Eliassen / NRK

Fiskeplasser for alle

Tema: Tilgjengelighet

Norges Jeger- og fiskerforbund har lansert i sin app en ny kartfunksjon som synliggjør fiskeplasser som er tilgjengelige også for personer med behov for en rullestol.

Skjermbilde fra regjeringen.no der forskriftsendringen publiseres.

Endrer forskriften om arbeidstid for avlastere

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie endrer forskriften om arbeidstid for avlastere. Det betyr at en har funnet frem til løsning for familier med barn som trenger avlastere også i ferien.

Illustrasjon som viser to personer som holder på med rullestolbasket

Aktivitetshjelpemidler for voksne

Rammen til aktivitetshjelpemidler for personer over 26 år er brukt opp for 2019. Det vil ikke bli innvilget nye aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år før i 2020.

Ingressbilde til sak om Regjeringens strategi Et samfunn for alle

Et samfunn for alle

Kultur og fritid pekes på som et av de fire innsatsområder i regjeringens strategi for likestilling av mennesker med funksjonsnedsettelse for perioden 2020-2030.

Bildet viser overlevering av en stafettpinne

Dagsturhytter

47. etappe

I Sogn og Fjordane etableres egne dagsturhytter i alle fylkets 26 kommuner. Fylkeskommunen er initiativtaker til lavterskelprosjektet som retter seg mot turgåere i alle aldre.

Bildet viser overlevering av en stafettpinne

Naturlos

46. etappe

Mange mennesker ønsker å gå på tur sammen med andre. Det gir trygghet og sosialt samvær på en tur med felles mål.

Bildet viser overlevering av en stafettpinne

Fritid med Bistand på flere språk

44. etappe

Sola kommune har utarbeidet brosjyrer om metoden Fritid med Bistand som retter seg til lærere og foreldre på flere språk.

Bilde av artikkelforfatter Anne Langeland

Fritid og ferie i Camphill landsbyene

Gjesteblogg 2/2019

Kan en bygge inkluderende fellesskap hvor voksne mennesker med ulike behov for støtte og hjelp sammen med medarbeidere kan få dekket sine behov på det sosiale, arbeidsmessige og kulturelle plan?

Ingressbilde til artikkel om rapport om utvikling av en kommunal frivillighetspolitikk

Utvikling av en helhetlig kommunal frivillighetspolitikk

Rapport

Et sentralt formål med en kommunal frivillighetspolitikk er at den skal stimulere til økt samspill og samarbeid mellom kommunen/bydelen og foreningene og mellom foreningene. Hva anbefaler lag og foreninger lokalt?

Bildet viser overlevering av en stafettpinne

Barnas Turlag

43. etappe

Turistforeningen har et mål om å etablere Barnas Turlag i alle landets kommuner.

Bilde av Espen w. Andresen, politisk talsperson for Frivilligsentralene i Norge

Hvilken betydning har frivilligheten i vårt samfunn?

Gjesteblogg 1/2019

Hvilken betydning har frivilligheten i vårt samfunn? Dette gir Espen Watne Andresen et godt svar på i denne bloggen. Han er daglig leder for Vestre Aker Frivilligsentral og politisk talsperson for Norges frivilligsentraler.

Bilde av forsiden på nettstedet BUA.io

BUA – hva er det?

BUA er en ideell organisasjon som har som mål å gjøre det enklere for barn og unge å delta i lek, sport og friluftsliv.

To gutter som lener seg på et rekkverk. Bildet er tatt bakfra.

Tur – og treningskompis - Evalueringsrapport

Mer fysisk aktivitet i støttekontaktordningen

Feltet støttekontakt, kultur og fritidsdeltakelse er i utvikling. Dette tydeliggjøres gjennom utviklingsprosjektet Tur – og Treningskompis (TTK).

Konferansens flyer

Arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming

Konferanse

Konferansen som arrangeres ved Universitetet i Agder 22. – 23. mai 2019, fokuserer spesielt på mulighetene innovasjon og teknologi kan bidra med når det gjelder arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming og austismespekter-forstyrrelser. Hensikten er å skape en møteplass for miljøer som arbeider med arbeidsinkludering for grupper som ofte faller utenfor arbeidslivet.

Ingressbilde til artikkel om Statens frivillighetspolitikk

Ny frivillighetsmelding

Et grunnleggende prinsipp for frivillighetspolitikken er selvstendigheten til frivilligheten. Det er ikke staten som setter mål for frivilligheten, men frivilligheten selv.

Bilde av Tilgjengelighetsmerket

Tilgjengelighetsmerket

Kulturarrangementer som er tilgjengelig for alle

Mandag 10. desember ble Tilgjengelighetsmerket for kulturarrangører lansert.

Bildet viser overlevering av en stafettpinne

Aktiv i Asker

42. etappe

Asker kommune er opptatt av at flest mulig barn og unge skal kunne delta i ulike fritidsaktiviteter. Løsningen ble web-appen AiA.

Skjermbilde av nettsiden aktivesammen.no

Metoden Aktive sammen

I Vennesla har metoden Aktive sammen blitt utviklet og tatt i bruk gjennom et folkehelseprosjekt over 3 år.  Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen deltok på sluttkonferansen sammen med representanter fra mange frivillige organisasjoner og nærmere 30 kommuner.

Ingressbilde til artikkel om brukerhåndbok. Gult rektangel med ordet "Brukerhåndbok".

Brukerhåndboken

Det har lenge vært arbeidet med å utvikle et arbeidsverktøy for ansatte som har ansvar for å administrere støttekontakttjenesten. Nå er den her. Vi håper at den kan bidra til å gi praksisfeltet økt kunnskap, trygghet og kvalitetssikring av tjenesten.

Bildet viser overlevering av en stafettpinne

Bli spisevenn

41. etappe

Mange ensomme eldre kunne ønske seg noen å spise sammen med. Denne utfordringen har Bergen kommune tatt gjennom å rekruttere frivillige som kan tenke seg å bli kjent med et menneske å spise middag sammen med.

Ingressbilde til Politikk for menneskerettigheter  - SORs løsninger og krav til hvordan ny Stortingsmelding og oppfølgingen av «NOU 2016:17 på Lik Linje» må sikre menneskerettighetene for personer med utviklingshemming.

Politikk for menneskerettigheter

Stiftelsen SOR har gitt ut en rapport som tydeliggjør løsninger og krav til hvordan ny Stortingsmelding og oppfølgingen av «NOU 2016:17 på Lik Linje» må sikre menneskerettighetene for personer med utviklingshemming.

Bildet viser overlevering av en stafettpinne

Appen som kan redde liv

40. etappe

Mange ansatte og oppdragstakere innenfor støttekontakttjenesten deltar på aktiviteter utendørs og gjerne på områder som det ikke er så enkelt å informere nøyaktig. En norskutviklet app kan nå fortelle 113-sentralen nøyaktig hvor du er når du ringer 113 fra appen. Posisjonen din blir sendt automatisk og kan redde liv.

Ingressbilde til Studietilbudet – kultur,  fritid og aktiv omsorg

Kultur, fritid og aktiv omsorg

Videreutdanning i Nordland

Studiet gir økt forståelse for ulike sider ved samspillet mellom kultur, aktiviteter, helse og trivsel. Du får teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter om hvordan en kan tilrettelegge for aktivitet i samhandling mellom frivillig og offentlig sektor med utgangspunkt i brukerens behov, forutsetninger og ønsker.

Ingressbilde til konferansen "Leve hele livet - sammen"

Konferansen Leve hele livet – sammen

Vennesla frivilligsentral inviterer 19. november til en nasjonal konferanse for å presentere erfaringer med bruk av metoden Aktive sammen.

Ingressbilde til Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2018–22

Ny nordisk handlingsplan

Nordiska ministerrådet har utarbeidet et strategisk samarbeidsdokument (2018 – 2022) for å fremme arbeidet med å tilrettelegge for økt inkludering for personer med funksjonsnedsettelser.

To gutter som lener seg på et rekkverk. Bildet er tatt bakfra.

Helt innafor og sammen med andre

Personer med ledsagerbehov er medborgere med rettigheter og plikter som andre. Det innebærer rettigheter til medvirkning i egne tjenestetilbud. På tross av økende vektlegging av brukermedvirkning erfarer personer med utviklingshemming fortsatt utfordringer med å bli tatt på alvor, lyttet til og være hovedaktør i eget liv.

Bilde av Musikkgjengen i Lindås. Bildet er tatt av Monica Aastum

Retten til å medvirke til tjenester – hvor går grensen?

I 10 år har fire-fem gutter i Lindås kommune deltatt i musikkgjengen hver mandag kveld. Både guttene og foreldrene er storfornøyd med tilbudet som gis etter vedtak om avlastning, noe som er en lovpålagt oppgave. Nå har kommunen gitt foreldre beskjed om at tilbudet skal legges ned. Hvordan er det mulig?

Ingressbilde til rapporten Kidza har rett

Kidza har rett!

Norge må rapportere til FNs barnekomitè om hvordan staten Norge jobber for å sikre barns rettigheter og etterfølger FNs barnekonvensjon. Barnas rapport "Kidza har rett! er utarbeidet av de unge selv som en skyggerapport. Den ble oversent til barnekomiteen i 2017.

Bilde av inngangspartiet på Norges idrettshøgskole

Fysisk aktivitet og funksjonshemming

FAF-saminar på Norges Idrettshøgskole

Seminaret "Fysisk aktivitet og funksjonshemming" avholdes på Norges idrettshøgskole 18. - 19. oktober 2018.

Skjermbilde av nettsiden som verver demensvenn

Demensvenn

Nasjonalforeningen for folkehelsen inviterer personer som kan tenke seg å være en støtte til personer med demens. Statsminister Erna Solberg var den første som tok utfordringen.

Alpint

Samhandling rundt aktivitet og deltakelse

Bedre samhandlingen mellom frivillig sektor, kommuner og spesialisthelsetjenesten er en av de viktige nøklene i arbeidet med å styrke og videreutvikle tjenester for barn, ungdom og voksne.

Bilde av fylkesråd Aase Refsnes og leder for Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser Dag Ofstad (foto: Trond-Erlend  Willassen)

- Nordland skal være et godt fylke å bo i for alle

Fylkesråd for kultur, miljø  og folkehelse, Aase Refsnes (SV), er meget glad og stolt over at folkehelseavdelingen i fylkeskommunen har mottatt en bevilgning på 550 000 fra Helesedirektoratet til å gjennomføre studietilbudet "Kultur, fritid og aktiv omsorg" i Nordland. Bevilgningen muliggjør studieoppstart høsten 2018.

Nettverket Aktiv fritid

Onsdag 6. juni ble nettverket for kommuner og fylkeskommuner, som skal sikre at flere barn og unge får tilbud om organiserte fritidsaktiviteter, sparket i gang.

Bildet viser overlevering av en stafettpinne

Søker etter støttekontakter på Facebook

39. etappe

Tilrettelagt fritid i Drammen kommune har gått nye veier i rekrutteringen av nye oppdragstakere til støttekontakttjenesten. Aktiv bruk av Facebook ble en suksess.

Logo for Lions Røde Fjær

Beitostølen Helsesportsenter vant Lions Røde Fjær 2020

Lions Norge skal arrangere sin neste store innsamlingsaksjon i 2020. På deres riksmøte som ble holdt for få dager siden, ble det vedtatt at pengene skal gå til å bygge et «Lionshus» på Beitostølen Helsesportssenter. 

Ingressbilde til Stortingsmelding 15 2017–2018 Leve hele livet

Leve hele livet
- En kvalitetsreform for eldre

Reformen Leve hele livet skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger, ha trygghet for at de får god hjelp når de har behov for det, at pårørende kan bidra uten at de blir utslitt og at ansatte kan bruke sin kompetanse i tjenestene. 

Ingressbilde til Nettverkssamlinger

Nettverksamling

Telemark, Vestfold og Buskerud

Nettverksamling på Notodden, 31. mai 2018, for det regionale nettverket med ansatte som arbeider med å tilrettelegge fritidstilbud i Telemark, Vestfold og Buskerud.

To jenter med ryggen til som holder tomlene opp

Læring og mestring 2018

Konferanse

Nasjonal konferanse om læring og mestring avholdes på Radisson Blu Plaza Hotel i Oslo, 18. – 19. oktober 2018. Nytt av året er muligheten for å delta på en gratis prekonferanse.

Ingressbilde til rapporten Deltakelse for barn og unge med nedsatt funksjonsevne

Deltakelse for barn og unge med funksjonsnedsettelser, med særskilt vekt på deltakelse i fysisk aktivitet

Rapport nr. 1 2018 – En systematisert kunnskapsoversikt

Nasjonal Kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser (NKBUF) har som ett av sine mål å systematisere og sammenfatte eksisterende nasjonal og internasjonal kunnskap innen feltet Deltakelse i familie/fritid og skole/barnehage til barn og unge med nedsatt funksjonsevne, med særlig fokus på deltakelse i fysisk aktivitet.

En mann i arbeidsklær som står i en tunnel

Funksjonshemmede i jobb?

Frokostmøte 24. april 2018

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser arrangerer frokostmøte på Litteraturhuset i Oslo, 24. april, 2018.

Illustrasjonsbilde til disputas Kjersti Skarstad

Norges første doktorgradsavhandling om funksjonshemmedes menneskerettigheter

Doktorgradsdisputas

Funksjonshemmede erfarer flere og mer alvorlige menneskerettighetsbrudd enn mennesker uten funksjonshemming. Likevel har statsvitenskapelig forskning på dette feltet vært nærmest fraværende. Skarstads avhandling tar for seg to overordnende spørsmål: Hvordan bør funksjonshemmedes menneskerettigheter beskyttes, og hvordan og i hvilken grad beskyttes funksjonshemmedes menneskerettigheter innenfor utvalgte politiske systemer?

Ingressbilde som viser to barn som sitter og maler ved et bord

Knekk inkluderingskoden!

Frivillighet Norge har nylig relansert nettstedet inkluderingskoden.no som er en inspirasjonsbank for mangfold i frivilligheten.

Bilder av tre gutter med ryggsekker, klare til å gå på tur

Temadag: Aktiv fritid for alle

Da er det tid for den årlige temadagen i nettverket Aktiv fritid for alle. Det finner sted i Hellerup, Danmark, den 19. april 2018.

Bilde av Ragnhild Bendiksen og Jorunn Sagen Olsen

Aktive Sammen

Prosjektet «Aktive seniornettverk» har som mål å forebygge ensomhet og passivitet blant eldre. Gjennom metoden Aktive Sammen har Vennesla frivilligsentral og Vennesla kommune fått et verktøy for å møte denne utfordringen.

Ingressbilde til invitasjon til Aktivitetsdag på Gjøvik

Ski for alle/aktivitets- dag på Øverby

Kultur- og aktivitetsdag på Gjøvik

Gjøvik Frivilligsentral avd. Øverby, Vind IL, Mental  Helse Gjøvik, Gjøvik kommune Kultur og Mjøsa Modellflyklubb inviterer til en annerledes tilrettelagt ”ut på tur-dag” i Øverbyveien 95 på Gjøvik, fredag 16. februar 2018 kl. 11.00 - 14.00.

Skjermbilde av nettsiden til knutepunktet Fritid for alle

Fritid for alle videreføres

Helsedirektør Bjørn Guldvog lanserte for 10 år siden knutepunktet Fritid for alle. Prosjektet ble organisert med utgangspunkt i Stortingsmelding nr. 25 (2005-2006) Mestring, muligheter og mening. Målene som ble satt for satsningen er innfridd, men behov og endringer innenfor feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse gjør at arbeidet videreføres som en integrert del av arbeidet ved Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser.

Bilde av en kvinne som holder en smarttelefon med appen Tjenesteshop

Bedre brukerstyring av tjenester

Tema: Velferdsteknologi

I Larvik kommune ga flere unge personer, som trengte tilbud fra hjemmetjenesten, uttrykk for et ønske om mer brukertilpasset løsning for bestilling av hjemmetjenester. Resultatet ble en bestillingsportal som har fått navnet Tjenesteshop.

Norgeskart som viser frivilligheten

Frivillighetspolitikk

Frivillighet Norge har i flere år veiledet kommuner i hvordan en kan utvikle en frivillighetspolitikk. Det trengs egne planer med konkrete tiltak for å skape vekst og utvikling i frivillig sektor.

Bilde av omslag i bokserien, fremhevet Fritid sammen med andre

Fritid sammen med andre

Tilrettelagte fritidstjenester i endring

Fritid sammen med andre handler om hvordan man kan støtte barn, ungdom og voksne med ulike utfordringer til deltakelse i selvvalgte fritidsaktiviteter og sosiale fellesskap.

Ingressbilde Kommunale helse- og omsorgstjenester 2016 - Statistikk om tjenester og tjenestemottakere

Kommunale helse- og omsorgstjenester 2016

I 2016 var det 355 635 personer som mottok en eller flere kommunale helse- og omsorgstjenester. Det betyr at 6,7 % av hele befolkningen mottar slike tjenester. Statistisk sentralbyrå lager årlig statistikk om tjenester og tjenestemottakere som viser utviklingen

Bilde av barn i en kirke

En inkluderende kirke

Inkludering er et prioritert område i Borg bispedømme, og gjennom prosjektet «Vår inkluderende menighet» har de utviklet gode verktøy som tydeliggjør hvordan dette kan gjøres i praksis.

Ingressbilde til doktorgradsavhandling

Ansvarsgrupper – hva tenker de unge selv?

Siv Elin Nord Sæbjørnsen har gjennom sin doktorgradsavhandling intervjuet 28 ungdommer i barnevernet for å høre deres syn på erfaringer fra barnevernets ansvarsgrupper. Felles for alle ungdommene var at de også var brukere av psykisk helsehjelp.

Kjelkehockey  - Alexander Lyngroth (tv) mot Ola Bye Øiseth (th)

Vil ha flere funksjonshemmede med i idretten

Rundt 10 000 funksjonshemmede er med i idrettslag i Norge. Norges idrettsforbund jobber tett sammen med særforbundene for å få med enda flere barn, unge og voksne i regelmessig fysisk aktivitet i lokale lag og foreninger.

Ingressbilde til Sintef-rapport

Digital plattform om tilrettelagte fritidsaktiviteter

Tema: Velferdsteknologi

Trondheim kommune har gjennomført et prosjekt for å se nærmere på hvilke krav som må stilles til en selvorganiserende digital plattform for barn og unge som deltar i fritidsaktiviteter.