Arbeider du overfor barn og unge som ønsker å delta på aktiviteter sammen med andre i naturen kan derfor en god ide være å forsøke å få til et samarbeid med Turistforeningen lokalt.

Mange samarbeider allerede med frivillige organisasjoner. Barnas Turlag som er turistforeningens tilbud til barn fra 0 til 12 år og deres familier kan være en slik samarbeidspartner. De ønsker å få unge med på turer og arrangementer for å vise mangfoldet i det å bruke naturen. I et nært samarbeid med kommuner kan en tilrettelegge for de som trenger det lille ekstra for å kunne delta.

Mer informasjon om Barnas Turlag finner du her: https://www.dnt.no/barn/

Forsidebilde fra nettsiden til Barnas turlag