Anita Kivijervi og Jorunn Sleveland Nordholm Prisvinnerne var invitert til et møte for å blant annet snakke om tilrettelegging av tjenesten støttekontakt i Alta kommune. Det var de godt forberedt til. De var derimot ikke forberedt når de ble møtt av mange kollegaer ved det nye, flotte omsorgssenteret i Alta kommune. Når juryens vurdering ble opplest og de begge fikk tildelt Fritid for alle-prisen 2021 var overraskelsen stor.

Bildet: Prisvinnerne i Alta: Fv. Anita Kivijervi og Jorunn Sleveland Nordholm

Fritid for alle - prisen deles ut for å hedre personer som har vært med på å styrke og videreutvikle feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse i løpet av de siste 30 årene. Knutepunktet Fritid for alle ved Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser har etablert en fagjury som i løpet av året skal finne frem til 10 prisvinnere som representerer nasjonale myndigheter, praksisfeltet,  – kommuner og frivillig sektor, forskning, undervisning og formidling.

Her er juryens begrunnelse for å gi prisen til Jorunn Sleveland Nordholm og Anita Kivijervi: 

Prisen skal deles mellom to personer som representerer nasjonalt fagpersoner som siden 2007 har vært med på å styrke og videreutvikle feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse i norske kommuner. De får prisen for den innsatsen de har lagt ned som engasjerte ansatte i Alta kommune. 

Prisvinnerne inviterte frivillige organisasjoner og kollegaer i Alta kommune til ulike samarbeid for å styrke og videreutvikle støttekontakttjenesten i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger. Prisvinnerne fant inspirasjon i metoder som treningskontakt og Fritid med Bistand. De søkte prosjektmidler og gjennomførte flere gode og viktige prosjekt som hadde det til felles at de tilpasset bruken av metodene slik at de ble nyttige overfor barn, ungdom og voksne i Alta.

Prisvinnerne sin entusiasme ga resultater. Det førte til økt oppmerksomhet rundt tilrettelegging for aktivitet og deltakelse rundt fritid i Alta, men også i andre kommuner i Finnmark. Samarbeidet rundt konseptet Treningskompis er ett eksempel der initiativtakerne hadde en sentral rolle. Treningskompis startet opp som et samarbeid mellom Norges idrettsforbund, Finnmark fylkeskommune og kommunene Hammerfest, Sør-Varanger og Alta.

Prisvinnerne var også tidlig opptatt av viktigheten av å etablere et samarbeid med spesialisthelsetjenesten slik at tilrettelegging av et fritidstilbud kunne etableres for de som trenger et tilbud om habilitering og rehabilitering når de kom tilbake til kommunen etter behandling på sykehus. De så viktigheten av å etablere sosiale nettverk og tilby meningsfulle fritidstilbud basert på kartlegging av ønskene og behovene til den enkelte på fritidsarenaen.

Prisvinnerne har også vært aktive med å beskrive sine erfaringer i kapitler i fagbøker og på nettsider. På den måten har de vært med på å gjøre sine erfaringer tilgjengelige for andre.

Prisvinnerne har også vært opptatt av å utvikle fagfeltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse gjennom å samarbeide både regionalt og nasjonalt. I flere år tok de ansvar for å koordinere det regionale nettverket Fritid for alle, med ansatte fra kommuner i Finnmark, Troms og Nordland. De arrangerte også flere konferanser i Alta og deltok som forelesere på ulike andre konferanser. I 2010 fikk prisvinnerne samhandlingsprisen i Finnmark for sin innsats for å skape en aktiv og meningsfylt hverdag og fritid for mange.

I fagjuryen er vi opptatt av å finne prisvinnere som har vært varder på en sti frem til dagens tjenester for enkeltpersoner og feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse. Nytenkende, kreative og visjonære er tre ord som passer godt på dagens prisvinnere. Anita Kivijervi og Jorunn Sleveland Nordholm er i en slik sammenheng gode representanter for fagmiljøet og derfor verdige vinnere. 

Prisvinnerne har bidratt til at feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse ble styrket og utviklet. Gjennom deres arbeid i Alta kommune ble det etablert en god praksis for hvordan tjenesten støttekontakt kan organiseres. Innenfor den tredelte løsningen fikk barn, ungdom og voksne mulighet til å velge en individuell støttekontakt, et ønsket aktivitetstilbud eller støtte inn i selvvalgte fritidsaktiviteter.

Følg med på vår hjemmeside for presentasjon av flere verdige vinnere i 2021. 


Logoen til fritid for alle-prisen 2021 og bildet av bildet som gis til prisvinnernePrisen er et bilde av kunstneren Per Fronth. Han er nasjonalt og internasjonalt en anerkjent kunstner som bl.a. lagde fredsprisdiplomet som ble tildelt Barack Obama i 2009.
Les mer om prisen her: Fritid for alle prisen 2021