Tid og sted: 17. feb. 2021 09:00–10:00, Webinar
Klikk her for å se arrangementet på Zoom: 

Illustrasjon av barn som driver med ulike aktiviteterDeltakelse i organiserte fritidsaktiviteter er en viktig kilde til fellesskap, identitet og mestring for barn og ungdom. En ny rapport viser imidlertid at det er vedvarende forskjeller når det gjelder hvilke ungdommer som deltar i slike aktiviteter og hvor ofte de gjør det. Rapporten undersøker betydningen av foreldres økonomiske og sosiale ressurser for barn og unges deltakelse, samt geografiske forskjeller og forskjeller mellom unge med minoritets- og majoritetsbakgrunn.

Denne typen kunnskap er viktig for politiske tiltak for økt inkludering av barn og unge i organisert fritid. Ett slik tiltak er fritidskortet, som nå prøves ut i en rekke kommuner rundt om i landet. Institutt for samfunnsforskning, Norce og NOVA er nå også i gang med en følgeevaluering av forsøket, og kommer nå med en delrapport om foreløpige erfaringer.

På dette lanseringsseminaret presenterer forskerne hovedfunn fra rapporten om sosial ulikhet i barn og unges deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter. I tillegg blir det et innlegg som tar opp erfaringer fra første del av følgeevalueringen av fritidskortet, med vekt på muligheter og utfordringer med tiltaket. Det blir også en panelsamtale om hvordan man best kan redusere ulikheter i barn og unges deltakelse i slike aktiviteter.

Program

  • Innledning ved Kultur og likestillingsminister Abid Q. Raja
  • Sosioøkonomiske forskjeller i barn og unges deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter ved Sigurd Eid Jacobsen og Mira Aaboen Sletten, Velferdsforskningsinstiuttet NOVA, Oslomet
  • Forsøk med fritidskortordninger: muligheter og utfordringer i innføringen av fritidskort ved Anne Skevik Grødem, Institutt for samfunnsforskning
  • Hvordan redusere ulikheter i barn og unges deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter? Panelsamtale med deltakere fra Frivillighet Norge, Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) og KS.

Kilde

https://www.samfunnsforskning.no/aktuelt/arrangementer/2021/hvordan-kan-flere-unge-fa-vere-med-pa-organiserte-.html