Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Fri tid for alle 2009

Her kan du lese intervjuer og presentasjoner av forelesere på årets konferanse som ble holdt på Scandic Bergen City.

waagbo

Oppsøkte nye utfordringar

Kommunen strevde med å rekruttere individuelle støttekontaktar til godt vaksne med psykiske lidingar. Nokre av Røde Kors sine besøksvener var ute etter nye utfordringar. Saman har dei fått til eit gruppetilbod for eit dusin brukarar.

Moyfrid Felecian-Midttun

Glade mentorbarn og nøgde vaksne

Moyfrid Felecian-Midttun er prosjektleiar for Nattergalprosjektet ved Høgskolen i Bergen. Hensikta er å skape kulturforståing gjennom barn og unge vaksne. Førebels blir berre barn med minoritetsbakgrunn plukka ut. Prosjektet blei sett i gang av Barne - og likestillingsdepartementet i 2008. Sju høgskuler og eitt universitet er involvert, og 160 mentorbarn har deltatt. Nattergalen er ein fugl som berre syng når han kjenner seg trygg.

Moinichen

- Vi vil bli overflødige

«Kva er draumen din?» Slike spørsmål er det mange barn og unge som aldri har fått, og i alle fall er det ikkje nokon som har tatt draumane deira på alvor. Det freistar barnevernsarbeidarane i Kristiansand kommune å gjere.

lossius

Helsedirektoratet vil ha kompetanseheving

Helsedirektoratet var klar i sin tilbakemelding til konferansen ”Fri tid for alle” i Bergen 11. mai: Vi bør fortsette arbeidet med å utvikle videreutdanningen og satsingen med ”Fritidforalle.no” .

turbo

Meistring i fellesskap

Før var fokuset på knask og snop i sofakroken. No er det sjølve turen, gransking av mose og kvist, og overraskingar i sekken, som motiverer. I Lindås kommune har psykisk utviklingshemma fått kjenne den gode meistringa på kroppen.

elisabethlarsen

Foreldrene mestrer hverdagen bedre

For første gang har foreldre til barnevernsbarn blitt spurt om sine erfaringer med de to hjelpetiltakene støttekontakt og besøkshjem. Konklusjon: Tiltakene hjelper dem til å mestre hverdagen bedre.

NinaRiis

Drammen tenker nytt om støttekontakt

Fragmentert og tradisjonell. Slik var støttekontakttjenesten i Drammen kommune. Inntil nylig. Nå omorganiseres det: Frivillige organisasjoner skal inn. Men det er ikke for at kommunen skal spare penger.

pletten

Frivillige motverkar tidsklemma

Som frivilligkoordinator på Haraldsplass fekk eg mykje og god erfaring med kor viktig ressurs frivillige kunne vere for pasientar og pårørande ved alvorleg sjukdom. Eg såg at for å lukkast, måtte me både lære opp og ta vare på dei frivillig, seier Pletten, som har tatt kunnskapen med seg inn i arbeidet i frivilligsentralen i kommunen.

bareksten

Helsebringende kultur

Støttekontakter og frivillige kan spille en viktig rolle når kultur skal hjelpe mennesker med psykiske problemer. Sosiolog Berit Bareksten ved Bergensklinikkene ønsker mer opplæring, slik at hjelperne kan bli mer lyttende for brukernes kulturelle utrykksbehov.