Bilde av Solvor SandmarkFritid for alle – prisen 2021 skal hedre personer som har vært med på å styrke og videreutvikle feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse i løpet av de siste 30 årene. Knutepunktet Fritid for alle ved Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser har etablert en fagjury som i løpet av året skal finne frem til 10 prisvinnere som representerer nasjonale myndigheter, praksisfeltet – kommuner og frivillig sektor, forskning, undervisning og formidling.

Prisen ble denne gang utdelt på Gjøvik Gård og både kollegaer, politisk ledelse og kultursjefen i Gjøvik kommune hadde møtt opp for å overvære utdelingen. Både disses tilstedeværelse og prisen var ukjent for hovedpersonen selv som ble både overrasket og glad.

Solvor Sandmark representerer de mange fagpersoner som siden 2007 har vært med på å styrke og videreutvikle feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse i norske kommuner. Hun har som ansatt i kulturetaten i Gjøvik kommune arbeidet systematisk over lang tid med ansvar for å følge opp støttekontakttjenesten. 
For Solvor har det vært viktig å videreutvikle denne lovpålagte tjenesten gjennom å legge vekt på god kartlegging og individuell tilrettelegging for å finne frem til meningsfulle aktiviteter for barn, ungdom, voksne og eldre.

Gjennom å stille spørsmål som Hva vil du prøve? legger hun vekt på å få frem hva personen selv ønsker. Det krever at en bygger relasjoner basert på tillit som gir den enkelte tro på egne ressurser. Dette arbeidet har hun gjennomført i nært samarbeid med gode kollegaer i Gjøvik kommune. 

Langsiktig politisk satsning på tilrettelegging av kultur og fritid har gitt resultater i Gjøvik kommune. Kommunen har klart å beholde et faglig miljø med dyktige ansatte som over tid har styrket og videreutviklet tilbudet fra år til år. 

Prisvinneren har ikke bare vært opptatt av å tilrettelegge for godt tjenester i egen kommune. Hun har også engasjert seg i arbeidet med å lage gode nettverk blant ansatte innenfor feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse regionalt og nasjonalt. I over 10 år har hun vært engasjert som ulønnet koordinator for et regionalt nettverk med ansatte innenfor dette fagfeltet. Hun har halvårlig bidratt til å gjennomføre halvårlige samlinger regionalt, og har vært med i en referansegruppe knyttet til nettsiden fritidforalle.no. 
Arbeidet med å styrke og videreutvikle feltet støttekontakt, kultur/og fritidsdeltakelse har først og fremst blitt gjennomført av fagpersoner i kommuner. Prisen er en verdsetting av dette arbeidet. 

Fagjuryen har vært opptatt av å finne prisvinnere som har vært varder på en sti frem til dagens tjenester for enkeltpersoner og feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse. Solvor Sandmark er i en slik sammenheng en god representant for fagmiljøet nasjonalt og derfor en verdig vinner. 

Følg med på vår hjemmeside for presentasjon av flere verdige vinnere i 2021. 


Logoen til fritid for alle-prisen 2021 og bildet av bildet som gis til prisvinnernePrisen er et bilde av kunstneren Per Fronth. Han er nasjonalt og internasjonalt en anerkjent kunstner som bl.a. lagde fredsprisdiplomet som ble tildelt Barack Obama i 2009.
Les mer om prisen her: Fritid for alle prisen 2021