Bilde av en bærbar datamaskin som viser gjennomføring av et digitalt informasjonsmøte for oppdragstakerePandemien skaper store utfordringer for alle som arbeider med støttekontakttjenesten. Nytenkning har også gitt oss kreative og nye måter å jobbe på. Økt bruk av digital kommunikasjon er et eksempel.

Fredrikstad er en av mange flere kommuner som nå bruker digitale løsninger på en ny måte. De opplever gode erfaringer med å gjennomføre informasjonsmøter digitalt.  Vi har tatt en prat med sosialkonsulent Elisabeth Nygren som jobber med oppfølgningen av støttekontakttjenesten i Fredrikstad kommune.

I Fredrikstad kommune brukte de ikke digitale løsninger for å gjennomføre informasjonsmøter før pandemien. Tidligere har de gjennomført disse møtene fysisk en gang i måneden i sine lokaler på Helsehuset. Her har de presentert med en powerpointpresentasjon, og invitert deltakerne til spørsmål og diskusjoner.

Pandemien gjorde at en måtte tenke nytt rundt informasjonsmøter for nye oppdragstakere innenfor støttekontakttjenesten. Når en ikke kunne møtes fysisk ble det naturlig å forsøke å ta i bruk en digital løsning. I Fredrikstad kommune ble dette Teams.

Hva krevdes av opplæring for å ta løsningene i bruk for dere?

- Vi har ikke hatt noen spesiell opplæring vedrørende Teams. Vi har hjulpet hverandre med å laste opp nødvendig programvare for å kunne delta i møter internt i vår kommune. Siden dette fungerte bra ble det helt naturlig å forsøke å bruke løsningen for å gjennomføre informasjonsmøter for nye støttekontakter.

Elisabeth Nygren erfarer en at løsningen fungerer godt fordi det er så enkelt å ta i bruk. De sender invitasjon til støttekontaktenes private mailadresser, og de kan da enkelt koble seg inn som «gjest».

Hvordan tenker du at digitale løsninger kan brukes i rekruttering og til informasjonsmøter etter pandemien?

- Vi har vel ikke begynt å tenke på dette ennå, og det er nok muligens delte meninger om dette i avdelingen. Teams er praktisk og velfungerende, men vi mister litt av førsteinntrykket av de som deltar. Når vi skal rekruttere oppdragstakere og ansatte vil det nok uansett være viktig å gjennomføre et intervju i etterkant, ansikt til ansikt, nettopp for å kjenne på dette viktige førsteinntrykket vi får av personen.

Hva sier oppdragstakerne om bruk av de digitale løsningene?

Når jeg har stilt spørsmålet så har de svart at de synes det fungerer bra. Vi har hatt fem informasjonsmøter på Teams så langt. Målet er å gjennomføre en evaluering blant deltagerne etter hvert.

Elisabeth Nygren minner oss til slutt på at ikke alle oppdragstakere og ansatte innenfor støttekontakttjenesten har nødvendige datakunnskaper. Hun tenker da spesielt på flere av de voksne som trengs som støttekontakter til deres eldre brukere. Under pandemien har de funnet en løsning når personer ikke har en PC eller ikke får til å delta på digitale møter. De har valgt å invitere en eller to personer som er interessert i å bli oppdragstakere til informasjonsmøter fysisk med en av de ansatte i avdelingen. Fordelen er da at de også kan gjennomføre intervjuet med den eller de som deltar i samme slengen.