Aktiv fritid for barn og unge – et hefte som inspirerer til ungdomsmedvirkning og inkluderende aktiviteter for barn og ungePå alle samlingene har barn og unge sin medvirkning vært et sentralt tema. Arbeidet har vært forankret i Fritidserklæringen som bygger på FNs barnekonvensjon artikkel 31. Partene som har signert erklæringen anerkjenner at alle barn og unge skal ha mulighet til å delta i en organisert fritidsaktivitet og til å delta i lek som passer barnets alder. 

Noen av eksemplene som er delt på regionale samlinger har nå fått plass i et hefte som kan lastes ned her:

Aktiv-fritid-for-barn-og-unge-202021.pdf

Kilde

https://www.ks.no/globalassets/fagomrader/demokrati-og-styring/frivillighet/Aktiv-fritid-for-barn-og-unge-202021.pdf