Skjermbilde av nettsiden ungfritid.noMålet med nettsiden handler om å inspirere barn og unge til å finne en aktivitet som passer for akkurat dem. Frivilligheten er den største tilbyderen av organiserte fritidsaktiviteter og bidrar til å skape sosiale nettverk, fellesskap og gir arenaer for mestring. Mange organisasjoner har mistet deltakere og medlemmer gjennom koronapandemien. 

Ungfritid.no har blitt til gjennom støtte fra Helsedirektoratet, Sparebankstiftelsen DNB, Stiftelsen DAM og Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Ungfritid.no er ikke-kommersiell og er gratis å bruke, både for organisasjonene som skal registrere sine tilbud, og for barn og unge som skal finne dem.

Dette er et viktig prosjekt, men for fagfeltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse er det viktig at vi sikrer at unge med funksjonsnedsettelser også involveres i tilbudet av aktivitetstilbudene av frivillige organsisasjoner rundt om i landet vårt.

Nettsiden finner du her: https://www.ungfritid.no