Avtaler gir trygghet

triggerfoto_person_lill_liten.jpg triggerfoto_person_knut_liten.jpg
triggerfoto_person_kumar_liten.jpg triggerfoto_person_jenny_liten.jpg
triggerfoto_person_anna_liten.jpg triggerfoto_person_magnus_liten.jpg
triggerfoto_person_marianne_liten.jpg  

Det å være støttekontakt innebærer å ha et oppdrag som ofte skiller seg fra annet arbeid, først og fremst fordi det vanligvis er snakk om få timer i uken. I mange situasjoner er man dessuten alene med den eller de man er støttekontakt for og man må selv utforme hvordan samværet skal være. Dermed blir det særlig viktig at det foreligger en kontrakt eller en avtale som regulerer innholdet i samværet. Det kan dreie seg om hvor mange timer i uken man skal møtes, hva som er målet for oppdraget, hvordan timene skal benyttes, lønn, hvilke utgifter man får dekket og hvilke rettigheter og plikter støttekontakten har.

Støttekontakten undertegner en taushetserklæring. Slik kan den som får hjelp være trygg på at uvedkommende ikke får opplysninger som ikke er ment for utenforstående. Det vil vanligvis være nødvendig å snakke grundig om hvordan dette kan løses i praksis både før man starter som støttekontakt og etter hvert med veileder. Kommunen har ansvar for at dette blir gjort, men i blant må støttekontakten selv ta initiativ.

Les mer i fordypningshefte | Lenker

 

 


Fritid med mening er utviklet og produsert av Høgskulen på Vestlandet på oppdrag fra Helsedirektoratet © 2011-2017