Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Annet


Ingressbilde til artikkel om brukerhåndbok. Gult rektangel med ordet "Brukerhåndbok".

Brukerhåndboken

Det har lenge vært arbeidet med å utvikle et arbeidsverktøy for ansatte som har ansvar for å administrere støttekontakttjenesten. Nå er den her. Vi håper at den kan bidra til å gi praksisfeltet økt kunnskap, trygghet og kvalitetssikring av tjenesten.

Illustrasjon som viser en tegning av to barn som har fått munnen malt over med svart

Med rett til å bli hørt

FNs barnekonvensjon

Norge må levere rapporter til FNs barnekomité med jevne mellomrom. Slik overvåker komiteen at alle land oppfyller FNs barnekonvensjon. Norge leverte sin femte og sjette rapport i 2016.

26. september 2017 ble denne supplert med tre rapporter: fra Barneombudet, Forum for barnekonvensjonen og en helt egen rapport fra barn og unge selv.

Skjermbilde fra Youtube av Fritid for alle filmen

Filmen om Fritid for alle

Sosial- og helsedirektoratet etablerte i 2007 et faglig knutepunkt for feltet "Støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse".

Bilde av omslaget til Aktiv Ung konferansemagasin 2016

Nytt konferansemagasin!

"Utstyrt for fremtiden?" 4.- 5.februar 2016

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser arrangerte 4. og 5. februar 2016 sin årskonferanse på Union Scene i Drammen. Her deltok mange ansatte som arbeider innenfor feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse. Kompetansetjenesten har et ansvar for å følge opp knutepunktet Fritid for alle, og vil i årene som kommer legge vekt på at den årlige konferansen overtar rollen som en nasjonal møteplass for personer som arbeider med å tilrettelegge kultur- og fritidstjenester for andre.

Bilde av heftet Ulike fritidsaktiviteter

Aktivitetsvelgeren "Ulike fritidsaktiviteter"

Brosjyren presenterer over hundre fritidsaktiviteter og er et viktig verktøy i kartleggingen for å hjelpe barn, ungdom og voksne til finne en selvvalgt fritidsaktivitet. Brosjyren kan lastes ned gratis eller bestilles i papirutgave.

Bilde av forsiden på bladet Utvikling

Magasinet Utvikling

Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU) utgir bladet UTVIKLING fire ganger årlig.

Article image

Mitt hjem - Mitt arbeid

Prosjektet «Mitt hjem – Min arbeidsplass» handler om utfordringer med å motta hjelp hjemme og å gi hjelp i private hjem for mennesker med utviklingshemming. E-læringsprogrammet omfatter seks filmer og et arbeidshefte.

Article image

Støttekontakt i 13 år

Tor Røkkum har i 13 år vært engasjert som støttekontakt for flere brukere. I en reportasje i bladet "Vi over 60" forteller han om de ukentlige positive opplevelsene sammen med brukerne.

Article image

Å være sammen

Opplysningsfilmen "Å være sammen" er utviklet av engasjerte oppdragstakere innenfor støttekontakttjenesten i samarbeid med kommunene i Sør- Rogaland og Jæren DPS

Article image

Film om treningskontaktordningen

Hordaland idrettskrets har med midler fra Helsedirektoratet utarbeidet en informasjonsfilm om ordningen treningskontakt hvor flere oppdragstakere og brukere deler sine erfaringer.

Article image

Ny opplæringspakke

Den nettbaserte informasjons- og opplæringsressurs: www.fritidmedmening.no er utviklet for å gi kommuner og frivillige organsiasjoner et verktøy i arbeidet med å følge opp sine oppdragstakere og frivillige.

Article image

Gir drømmene liv

I det danske tidsskriftet Social Fokus presenteres erfaringene fra prosjektet ”Min Fritid” som bygger på bruk av metoden FmB.

Article image

Politiattest for oppdragstakere

Helse- og omsorgsdepartementet legger vekt på at kravet om politiattester gjelder alle tilfeller hvor personell skal yte tjenester overfor barn eller utviklingshemmede på vegne av kommunen.

Article image

"Klart det går.."

Friluftsrådenes Landsforbund (FL) har utarbeida kursopplegget "Klart det går..". Målgruppen er voksne som har ansvar for barn med funksjonsnedsettelser.

Omslaget til boka Støtte og kontakt

Støtte & kontakt – Fra isolasjon til relasjon

Dette heftet beskriver prosessen i støttekontaktarbeidet. Forfatterne tar utgangspunkt i voksenpsykiatrisk arbeid, men er relevant overfor alle brukergrupper som får tildelt støttekontakt.

Article image

Sammen om det gode liv

KS har laget en veileder som synliggjør hvordan en kommune i samarbeid med frivillig sektor kan utvikle en lokal frivillighetspolitikk.

Deltakere på tur- og treningskompiskurs. Jubel ved frisbeegolfkurven.

Bli støttekontakt

Materiell for opplæring og veiledning av støttekontakter.

Flermedieopplegget Bli støttekontakt ble utviklet av Norsk Fjernundervisning (NFU) for Sosialdepartementet i 1991. Det består av tre hefter samt en DVD og kan brukes til opplæring og veiledning av støttekontakter.