Aktiv fritid – demokrati for barn og unge. Eksempelhefte fra BufdirFritidserklæringen har som mål å gi alle barn og unge minst et fritidstilbud uavhengig av økonomi og andre forutsetninger. For regjeringen er dette et viktig tiltak for å oppfylle kravet i FNs barnekonvensjon om barns rett til lek og fritid.

Det trengs flere tiltak for å nå regjeringens målsetning. En ny strategi som retter seg mot barn og unge som lever i familier med lavinntekt og etablering av ungdomsråd som ble lovpålagt i 2019 er nye viktige tiltak som det også ble reflektert rundt på fire regionale nettverksamlingene.

Det gjennomføres mange spennende prosjekter og tiltak rundt om i landet vårt. Nå kan du lese om flere av disse i eksempelhefte Aktiv fritid – demokrati for barn og unge som kan lastes ned her: Aktiv-fritid-demokrati-for-barn-og-unge-F42-web.pdf

FNs barnekonvensjon kan du lese mer om på våre sider her:

FNs barnekonvensjon

Kilde

https://www.fn.no/om-fn/avtaler/menneskerettigheter/barnekonvensjonen