Lytte til medmennesker

triggerfoto_person_lill_liten.jpg triggerfoto_person_knut_liten.jpg
triggerfoto_person_kumar_liten.jpg triggerfoto_person_jenny_liten.jpg
triggerfoto_person_anna_liten.jpg triggerfoto_person_magnus_liten.jpg
triggerfoto_person_marianne_liten.jpg  

Støttekontakten bør være flink til å lytte og være innstilt på å forstå mennesker som tenker på en annen måte,  god til å sette seg i andres sted. Godt humør og en fleksibel innstilling vil være et fint utgangspunkt for å bygge gode relasjoner.

Selvsagt må støttekontakten også være til å stole på. I et støttekontaktforhold er det viktig å holde avtaler og respektere taushetsplikten.

Det er kommunen som velger støttekontakt til hver enkelt av dem som omfattes av ordningen. Ofte ser de etter noen med samme interesse.  En som ønsker noen å gå på kunstutsilling med, får gjerne tildelt en støttekontakt som har oppgitt kunst som interesse.

Det kan være både spennende og utfordrende å motivere andre til å dele interesser og engasjere seg i aktiviteter. Støttekontakten må kunne balansere mellom selv å være ivrig og det å motivere og ta hensyn til den andres ønsker. Enten samværet dreier seg om å delta på trening i idrettslaget, gå på en kunstutstilling eller lage mat sammen, er det viktig å avklare hva man skal gjøre og hvem som bestemmer. Mye av dette vil være avklart i den kontrakten støttekontakten har med kommunen. Noen har avtale om å konsentrere seg om én aktivitet, for eksempel trening, mens andre ventes å gjøre ulike ting fra uke til uke med den eller de man er støttekontakt for.

De ansvarlige i kommunen skal gi støttekontakten veiledning, og noen ganger arrangerer de kurs. Det ventes av støttekontakten at han eller hun holder kontakt med kommunen og tar imot eller ber om veiledning underveis. Det er viktig at en støttekontakt har evnen til å reflektere over hva han eller hun erfarer i oppdraget.

Les mer i fordypningshefte