For at innbyggerne skulle kunne søke opp fritidsaktiviteter og samtidig sørge for bærekraftig drift av nettsiden, ble WordPress pluginen Aktiviteter123 utviklet. Aktiviteter123 gjør det mulig for arrangører å sende inn og redigere informasjon om sine aktiviteter. Det er en ansvarlig administrator som kontrollerer det som publiseres. Administratoransvaret kan for eksempel ligge til en kommunal virksomhet eller en frivilligsentral.

Aktiviteter123, slik den er i dag, deler Modum kommune med andre som ønsker å ta den i bruk. For å kunne ta i bruk Aktiviteter123 må kommunen ha en Wordpress-installasjon. Hvis man ikke har dette fra før, så finnes det flere skyløsninger som er relativt enkle å sette opp. 

I Modum kommune er arbeid med fritid en del av det brede folkehelsearbeidet. Gjennom å snakke om fritid og informere om nettsiden i skolene, gjennom NAV, saksbehandlerenheten og tjenester til funksjonshemmede har flere funnet fritidsaktiviteter de mestrer å delta i ut fra deres egne ønsker og behov. Oversikt over tilbud er helt essensielt for å lykkes med inkludering i selvvalgte aktiviteter.

Skjermbilde av forsiden til nettsiden fritid123.no

Arbeidet med å utvikle nettsiden har ført til økt dialog med frivillige lag og foreninger. Når lagene og foreningene skulle legge inn informasjon om fritidsaktivitetene sine, hadde kommunen telefonkontakt med mange. En positiv effekt av denne kontakten var en god dialog om hvordan man kan tilrettelegge for funksjonshemmede. Ansattes inntrykk er at de aller fleste lag og foreninger er positive til å tilrettelegge, men har behov for kunnskap om hvordan dette kan gjøres. 

Informasjon om nettsiden spres til innbyggere og arrangører gjennom lokale og sosiale medier og kommunenes etablerte samarbeidsflater.

Nettsiden er utviklet med støtte fra Kulturdepartementet, Helsedirektoratet og Fylkesmannen i Buskerud. Optimalisering og deling av løsningen med andre kommuner er støttet gjennom regionale innovasjonsmidler fra Buskerud fylkeskommune.

Har du spørsmål? Ta kontakt på fritid123@modum.kommune.no eller les mer om fritid123 her.