Omslagsbilde til veilederen Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemmingVeilederen har blitt til gjennom et systematisk arbeid hvor også personer med utviklingshemming har deltatt aktivt i utviklingen av innholdet sammen med fagpersoner og representanter fra brukerorganisasjoner. 

-  Målet er å bidra til at personer med utviklingshemming og deres familier får leve et godt liv i tråd med egne forutsetninger, ønsker og behov, sier avdelingsdirektør i Helsedirektoratet Helga Katharina Haug i en pressemelding.

Bakgrunnen for at veilederen er utviklet er basert på flere rapporter, som peker på utfordringer i helse- og omsorgstjenestene. Fagfeltet støttekontakt, kultur- og fritiddeltakelse er i en slik sammenheng ikke noe unntak. Det trengs økt oppmerksomhet rundt rettigheter og behov for målgruppen rundt tilrettelegging av blant annet fritid og ferie.

Knutepunktet Fritid for alle oppfordrer alle som arbeider med å tilrettelegge kultur- og fritidstjenester til å gjøre seg kjent med veilederen og aktivt spre kunnskap om denne til alle som arbeider overfor personer med en utviklingshemming. Veilederen er et viktig verktøy i hverdagen hvor en også finner mange lenker til praktiske og nyttige verktøy og metoder.

Veilederen kan du lese her:

Nasjonal veileder- Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming

Kilde

Helsedirektoratet (2021). Ny veileder: Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming [nettdokument]. Oslo: Helsedirektoratet (sist faglig oppdatert 03. juni 2021, lest 07. juni 2021). Tilgjengelig fra https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/ny-veileder-gode-helse-og-omsorgstjenester-til-personer-med-utviklingshemming