Skjermbilde fra regjeringen.no der forskriftsendringen publiseres.Departementet har i lengre tid forsøkt å få på plass endringen. Statsråden har engasjert seg i dette arbeidet og uttaler på departementets hjemmeside at hun er veldig glad for å kunne presentere de endrede reglene.

Regelverket åpner nå for ferieavlastning. Avlastning for foreldre eller andre omsorgspersoner skal hindre overbelastning, gi nødvendig fritid og ferie og mulighet til å delta i vanlige samfunnsaktiviteter ved at en avlaster tar over omsorgsoppgavene i en periode. Forskrift om arbeidstid for avlastere, herunder de nylig fastsatte endringene, gjelder jf. § 1 arbeid som oppfyller kommunenes plikt etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-6 første ledd nr. 2 eller barnevernloven, når avlastningen skjer utenfor institusjon, og avlasteren anses som arbeidstaker etter arbeidsmiljøloven § 1-8. 

Under lanseringen av endringen av regelverket nevnte arbeids- og sosialminister Hauglie til at regelverket nå åpner opp for ferieavlastning for familier med syke barn. Noen av barna kan sikkert defineres som syke, men forskriften er ikke knyttet opp mot et konkret sykdomsbegrep. Det avgjørende er om man oppfyller vilkårene etter helse- og omsorgstjenesteloven eller barnevernloven.. Avlastning gis ut fra ulike behov og organiseres på ulik måte. Innenfor de kommunale helse- og omsorgstjenestene omfattes personer med omsorgsbehov i alle aldersgrupper, ikke bare barn. I barneverntjenesten benyttes avlastning både som et hjelpetiltak for barn som bor hjemme og som tiltak når barn bor i fosterhjem (forsterkning). Tiltakene kan derfor ha variert formål og begrunnelse.

Mer informasjon om endringen av forskriften kan du lese her:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/endrer-forskriften-om-arbeidstid-for-avlastere/id2653266/