Omslaget til Redd Barnas rapport Du kan heller gå tur med mattelæreren – Fortellinger om kroppsøvingstimer, aktivitetsdager og skoleutflukter fra barn og unge med funksjonsnedsettelserMange forteller om det å bli tatt ut av undervisningen, få egne opplegg eller beskjed om at utflukten ikke er tilpasset.

Hva gjør det med et barn eller ungdom når du holdes utenfor og ikke får delta på skoleturen, eller må være på styrkerommet alene mens resten av klassen har kroppsøving? Hva trengs for at alle elever skal inkluderes i aktivitetene? Dette får du høre mer om i rapporten.

«Jeg hadde ikke gym før jeg begynte på ungdomsskolen. Det var først da jeg ble sett og inkludert i timen. Da fikk jeg en gymlærer som engasjerte seg». 

– Ung voksen med funksjonsnedsettelse

Last ned Redd Barnas rapport "Du kan heller gå tur med mattelæreren" – Fortellinger om kroppsøvingstimer, aktivitetsdager og skoleutflukter fra barn og unge med funksjonsnedsettelser: ReddBarna2023_Du kan heller gå tur med mattelæreren.pdf

Kilde

https://www.reddbarna.no/aktuelt/barn-med-funksjonsnedsettelser-diskriminering-vs-inkludering-i-skolen-fritida-og-kommunen/