Målet for støtteordningen

Fotografi av tre barn i som sitter på et skateboard og ler

Det overordnede målet med tilskuddsordningen er å gi barn og unge mulighet til å delta i felles kulturaktiviteter på tvers av blant annet kjønn, etnisitet,  funksjonsevne, sosial- og økonomisk bakgrunn og bosted.

Med kulturaktiviteter menes i denne sammenhengen aktiviteter innen feltene musikk, teater, dans, litteratur, film og media, visuell kunst, dataspill, kulturarv, arkitektur og design, og tverrgående kunst og kultur.

Tilskuddet er del av kultursektorens bidrag til å realisere Fritidserklæringens målsetting om barn og unges deltakelse i det kulturelle og kunstneriske liv, oppmuntre tilgangen til egnede og like muligheter for kulturelle, kunstneriske, rekreasjons- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon.

Les mer her: https://www.kulturtanken.no/tilskudd/inkludering-i-kulturlivet/

Søknadsfrist og søknadsskjema

Ordningen er på 13 mill. Søknadsfrist 1. mars 2023 kl. 24:00.

LENKE TIL SØKNADSSKJEMA 

Kilde

https://www.kulturtanken.no/tilskudd/inkludering-i-kulturlivet/