Bilde av Synnøve Roland, virksomhetsleder Synnøve Roland, Blå Kors FerierBlå Kors Ferier er et gratis ferietilbud til familier med rus tett på livet, psykiske utfordringer eller fattigdomsproblematikk. Barnefamilier fra hele landet kan søke på ferie hos oss. Vi ønsker å være et lavterskel tilbud, og er du i tvil om du er i målgruppen må du gjerne ta kontakt med Blå Kors Ferier, på blakorsferier.no, så tar vi en dialog på det. Vi har mennesker med mange ulike utfordringer som er med på våre ferier, og vi prøver å tilpasse etter beste evne. Målet vårt for feriene er at familiene skal få gode opplevelser sammen, oppleve mestring og få gode minner de kan se tilbake på med glede.

Vi har i år fått økte offentlige midler fra den nasjonale tilskuddsordningen for inkludering av barn i lavinntektsfamilier, en ordning som administreres av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Denne økningen gjorde at vi kunne ansette en ny medarbeider så vi nå er oppe i 2 årsverk. Vi jobber for å levere kvalitet i alle ledd, og har gode samarbeidspartnere som bidrar til at vi skal få mest mulig ut av de midlene vi har. Det har vært en dobling i antall søkere det siste året, og ventelisten per nå er på 1618 personer.

Ferietilbudene strekker seg fra Kristiansand i sør til Bodø i nord

Vi har ulike typer ferietilbud for å kunne være tilpasset de ulike familiers behov. Vi har organiserte ferier hvor vi reiser sammen med en gruppe på rundt 50 personer og har felles aktiviteter, måltider og sosiale samlinger. Disse feriene har vi i år hatt på Birkeland Folkehøgskole utenfor Kristiansand, Hovden i Setesdal, Noatun i Horten og Kristiansand Feriesenter. Vi har et hotell i Oslo som bidrar med hotellweekends. Vi er også stolte av samarbeidet vi har med 25 forskjellige campingplasser og feriesentre over hele landet. Disse strekker seg fra Kristiansand i sør til Bodø nordpå. Her har vi i år mottatt 4000 overnattingsdøgn som vi har kunne gi videre til gjester som søker på dette hos oss.

Tidgiverne er vår viktigste ressurs

I Blå Kors heter de frivillige «Tidgivere». På våre ferier har vi alltid med både ansatte og tidgivere for å kunne gjennomføre ferien på en trygg og god måte. Her bidrar de frivillige sammen som familie, og har med sine egne barn. Dette skaper en god dynamikk i gruppen og er positivt for både store og små. I 2018 hadde vi 6,3 årsverk i frivillig arbeid i Blå Kors Ferier, så det er ingen underdrivelse at våre tidgivere er vår viktigste ressurs.

Vi samarbeider med kommuner og andre instanser fra hele landet ved å sende ut informasjonsmateriell som de igjen kan videreformidle til sine brukere. Vi ønsker å være et lavterskel tilbud derfor kan familiene søke direkte på våre hjemmesider uten å gå via en instans, men for å nå målgruppen setter vi pris på det samarbeidet vi har med disse ulike partene.

Blå Kors Ferier – våre visjoner for fremtiden

Vi jobber i disse dager med å ansette en person som skal jobbe med videreutvikling av prosjektet «Hjerterom» som går ut på samarbeidet vi har med campingplasser og feriesentre landet over. Dette har vi tro på at kan bli enda større. Vi jobber også med nye feriedestinasjoner og har et mål om å bevege oss mer vestover og østover de neste årene. Alt er avhengig av midler og ressurser så vi jobber så best vi kan ut ifra det vi har. En utfordring er at vi aldri vet hvordan året blir budsjettmessig før det er godt i gang, men målet våres er å kunne tilby ferier i alle skolens ferier, og det har vi klart å innfri til de grader dette året.

Gratis for ledsagere

På våre ferier har vi hatt med personer med ulike utfordringer, da også personer med bistandsbehov. Når en søker på ferie hos Blå Kors ferier kan en sette på navnet til ledsager i søknaden, og denne personen vil jo også selvsagt få ferietilbudet gratis gjennom oss. Er det spesielle behov som må tas hensyn til er det fint å ta kontakt i forkant for å høre hvilke ferietilbud som er mest ideelle å søke på for å best mulig kunne ivareta hele familien.

«Jeg er så lykkelig»

En mamma til 2 jenter som var med oss på ferie i sommer sto og observerte sine jenter mestre en ganske krevende aktivitet, nemlig sykle ned hele skibakken på terrengsykkel. Når de kom ned så oste de over av stolthet over å ha mestret dette. Moren utbrøt med tårer i øyene: «Jeg er så lykkelig, se hvor glade mine barn er». Det å kunne reise på ferie handler ikke om å gjøre de største og dyreste tingene, men å få gode øyeblikk sammen som familie. Dette er viktig uansett hvilken utfordring en sitter med. Vi i Blå Kors Ferier ønsker etter ytterste evne å gi våre gjester slike gode opplevelser som de kan ta med hjem. Visjonen til Blå Kors passer godt inn her: «Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors mulighet for mestring og mening». Det er akkurat det vi ønsker å gjøre.