Fotograf: Illustrasjonsbilde fra MedemaKonseptet Tovertafel kommer fra Nederland, og er utviklet for og sammen med personer som har utviklet demens. Klepp kommune sine kulturkontakter på sykehjemmene vil gi opplæring i bruk av spillet til frivillige fra Klepp frivilligsentral, Jæren demensforening og Bore sanitetsforening.

Kanskje kan flere målgrupper ha glede av et slikt interaktive spill. NRK Rogaland fikk erfare hvordan spillet fungerer når de var på Kleppheimen. Reportasjen deres kan du se her:
https://www.nrk.no/rogaland/her-far-personer-med-demens-prove-et-magisk-bord-1.15703169

Mer informasjon om spillet kan du finne hos leverandøren:

https://medema.no/produkter/velferdsteknologi/tovertafel/