Omslagsbilde til boken Funksjonshemmedes menneskerettigheter

Den økte interessen for funksjonshemmedes menneskerettigheter kommer blant annet som følge av opprettelsen av FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne i 2006, og Norges ratifisering av denne i 2013. Konvensjonen blir i den internasjonale faglitteraturen omtalt som et paradigmeskifte for hvordan vi ser på funksjonshemming, og den har ført til nye forpliktelser ikke bare for norske myndigheter, men også for dem som til daglig jobber med funksjonshemmede i en kommune eller en frivillig organisasjon.

Funksjonshemmedes interesseorganisasjoner spilte en viktig rolle i arbeidet med å utarbeide teksten i konvensjonen. Et viktig slagord for dem var og er «nothing about us without us». Involvering i utformingen av tjenestetilbud og selvbestemmelse er derfor blant de sentrale temaene som beskrives i den nye læreboken.

Boken som gir en innføring i funksjonshemmedes menneskerettigheter rettet seg mot studenter og forskere, men også fagfolk som arbeider overfor mennesker med funksjonshemming.

Boken er utgitt på Universitetsforlaget. Denne lenken inneholder mer informasjon om boken.