Alle bildene er tatt av Ahmet Doğan


Bilde av to av deltakerne i prosjektet MatgledeProsjektet Matglede har blitt til gjennom et samarbeid i Drammen mellom Forandringshuset, Autismeforeningen i Buskerud og Tilrettelagt fritid som har ansvar for å organisere støttekontakttjenesten i Drammen kommune.

Bakgrunn for prosjektet

Bilde av en gutt som lager matI Drammen erfarer de at flere ungdom og unge voksne med lettere utviklingshemming faller mellom to stoler. Det var derfor ønskelig fra flere miljøer å finne gode tiltak forteller konsulent Stine Brastad Blekkan. Hun erfarer at det er mange som opplever at de hverken passer inn på tilrettelagte aktiviteter for utviklingshemmede eller ordinære aktivitets- og fritidstilbud. 

- Mange av disse bor eller kommer til å bo for seg selv, og har behov for ekstra tilrettelegging på mange områder. En viktig del av det å bo alene er å ha gode matvaner. De siste tiårene har vi lært mye om hvordan kosthold påvirker energinivå, fysisk og psykisk og helse, og hvordan et riktig kosthold kan forebygge en rekke diagnoser som diabetes, hjertekarsykdommer, kreft og fedme forteller Brastad Blekkan.

Det er derfor et stort behov for gode tiltak som kan bedre kostholdsvaner til utviklingshemmede i Drammen. Kostholdsveiledning og kursing i matlaging og gode matvaner vil gi en økt livskvalitet til mange unge som i dag bor alene.

Mange av disse ungdommene og unge voksne har både krav på, og behov for støttekontakt, men i Tilrettelagt fritid erfarer de at det ofte er krevende å gjøre en god jobb som støttekontakt. Det er stor utskiftning blant de som jobber som støttekontakt og det er ofte unge ufaglærte som besitter disse stillingene. De jobber ofte alene i en en-til-en situasjon uten et tydelig kollegafelleskap som gjør det ekstra utfordrende å lykkes med arbeidsoppgaver som gjerne krever spesialkompetanse. Det er et tydelig behov for en arena eller organisert sammenheng hvor de som jobber som støttekontakt kan få faglig påfyll og et kollegafellesskap for å utvikle seg slik at både støttekontakten og deres brukere har en bedre opplevelse av tjenesten.

Beskrivelse av tiltaket    

Matglede har mange målsetninger, men konseptet er enkelt. Forandringshuset står for gjennomføringen, og tilbyr dette som et kurs i samarbeid med Drammen kommune over 10 uker hvor en fast gruppe ungdommer eller unge voksne med lettere utviklingshemming møtes ukentlig for å lære å lage mat og spiser sammen i en trygg sosial setting.

Dette er først og fremst et praktisk kurs hvor deltakerne møtes og tilbereder et måltid med middag og dessert sammen. Brastad Blekkan forteller at de starter kveldene med å snakke sammen om hva de skal gjøre, fordele oppgaver og prate om ernæring og godt kosthold knyttet opp mot maten vi skal tilberede. Deltakerne deles så inn i grupper som samarbeider om å tilberede måltidet sammen. Når maten er ferdig spiser vi middag sammen før vi avslutter med oppvask og rengjøring. På menyen står enkle og næringsrike middager som gir et variert kosthold.

Visjon og mål

Bilde av to som lager mat

Visjonen til prosjektet Matglede er å vise at matlaging og et sunt kosthold er både viktig og gøy. Gjennom mestring og læring – både sosialt og praktisk på kjøkkenet ønsker de å tilby en trygg sosial arena og et kurs som gir varig endring i matvaner og kosthold. Matglede har følgende hovedmål:

  1. SKAPE MATGLEDE. Først og fremst ønsker vi at deltakere skal føle mestring og glede gjennom matlaging. Vi ønsker å inspirere til mer matlaging hjemme og kjenne på verdien av å dele måltid sammen.
  1. BEDRE KOSTHOLD.  Det er et mål at deltakerne gjennom dette kurset skal få både kunnskapen og kompetansen til å gjøre permanente endringer i sitt kosthold.
  1. KUNNSKAP OG KOMPETANSE. Kurskveldene skal gi deltakerne grunnleggende kompetanse i matlaging. God hygiene og forsvarlig tilbereding og oppbevaring av råvarer er førsteprioritet, men hvilke smaker som passer sammen, prøve nye smaker og bli kjent med nye råvarer og tilberedningsmetoder er også viktig. 
  1. TRYGG SOSIAL ARENA. Vi vet at ungdom og unge voksne med for eksempel utviklingshemming og Asberger syndrom ofte opplever sosiale settinger som utfordrende. Vi legger opp til tydelige faste rutiner og trygge rammer for å sikre at det å lage og spise mat sammen også kan gi en opplevelse av sosial mestring.
  1. STYRKE STØTTEKONTAKTTJENESTEN. Et mål som er viktig, men litt på siden av selve kurset er styrking av støttekontakttjenesten. Kurskveldene gir et felles referansegrunnlag og en gylden mulighet for styrke støttekontaktens kompetanse og mestring i sin arbeidshverdag.

Ønsker du mer informasjon om prosjektet Matglede kan du ta kontakt med konsulent Stine Brastad Blekkan på mobil 47290258 eller e-post stine.brastad.blekkan@drammen.kommune.no