Nettstedet driftes av Nasjonal kompetanse for barn og unge med funksjonsnedsettelser(NKBUF), som av Helsedirektoratet har fått oppgaven å være et faglig knutepunkt for fagfeltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse.

Tilbakemelding på faglig innhold og veiledning Andre tilbakemeldinger og tips
anders_midtsundstad.jpg stine_irgens.jpg

Anders Midtsundstad
Faglig leder og redaktør
Mobil: 90 13 07 97
Epost: Anders.Midtsundstad@vhss.no

Stine Irgens
Kommunikasjonsrådgiver og webansvarlig
Mobil: 94 28 94 88
Epost: stine.irgens@vhss.no