Flexid kombinerer bruk av teori, lek og rollespill for å bevisstgjøre deltakerne på følelser som oppstår, når kulturelle verdier og praksiser møtes i en hverdag hjemme og ute. De vektlegger betydningen av en trygg identitet for å kunne jobbe med egne og andres fordommer, møte rasisme og ta bevisste valg for egen fremtid.

 Skjermbilde av nettsiden flexid.no

Flexid handler om følelser og identitet. Den grunnleggende ideen er at krysskulturelle skal bli bevisst og stolt av den personen de er, som deltaker i et mangfoldig samfunn, og forstå at deres flerkulturelle erfaringer er verdifulle både for dem selv og samfunnet. Fokuset er på identitet og tilhørighet, ressurser, muligheter og utfordringer.

Sola kommune har erfaringer med å tilby kurset. Vi har tatt en prat med Trine Blomholm Gausland for å høre deres erfaringer. Her er svarene på våre 4 spørsmål:

1. Hvordan organiserer dere kurs?

Flexid kan organiseres på ulike måter og kan tilpasses hverdagen til både kursholdere og ungdom. Flexid har 12 tema som må gjennomgås på om lag 13 samlinger à 2 timer. Vi har organisert kurs på ulike måter. Her er noen eksempler:

1.     En skoleklasse fra Sola videregående kom til oss på Sola kulturhus en hel dag en gang i måneden (høst og vår).

2.     En sammensatt gruppe elever fra ungdomsskolen brukte en skoletime og en time på fritid annen hver tirsdag (vår og høst)

3.     Ungdom i videregående skole kommer 2-3 timer på ettermiddag/kveld til oss på FeelGood Ungdomshus, annen hver tirsdag. 13 samlinger fra oktober til mai.

Vi holder kursene i lokalene til FeelGood ungdomshus. Dette er hyggelige lokaler med en god atmosfære, som også har tilgang til alt av teknisk utstyr og kjøkken. Vi spiser sammen hver gang ungdommene kommer (dette er veldig viktig!), og bruker måltidet på å bli kjent og bygge gode relasjoner. Samtalene som kommer når vi deler et måltid skaper trygghet i gruppen, som igjen gjør at ungdommene tør å dele av sine erfaringer og uttrykke meningene sine i arbeidet med Flexid temaene. Det er flere av temaene som kan skape sterke følelsesmessige reaksjoner hos hver enkelt ungdom, så det er viktig at det er tillit, raushet og omsorg for hverandre i gruppen. Med ungdommene som er på Flexid nå, skal vi også benytte oss av ulike kulturtilbud utenfor kursene. Det blir aktiviteter som konserter, bowling, turer og lignende, med utgangspunkt i ungdommenes interesser og ønsker. Vi søker eksterne midler for å få dekket utgiftene til dette, slik at det blir gratis å være med.

2. Hvem er målgruppen?

Den generelle målgruppen for Flexid er i utgangspunktet ungdom fra 15-20 år. På grunn av behov og etterspørsel blir Flexid i tillegg tilpasset og brukt i de øvre trinnene på barneskolen og sammen med voksne. Noen ganger er det hele kurs, men spesielt i barneskolen blir enkelte tema tilpasset og gjennomgått. For oss i Sola Fritid er det primært ungdom i ungdomsskolen og videregående som er målgruppen.

3. Hvorfor er kultur og fritid engasjert i dette arbeidet?

Sola Fritid arbeider for at alle barn og unge i Sola kommune skal ha en meningsfull fritid. Utfordringene som krysskulturelle barn og unge møter kan gjøre det vanskelig å oppleve en meningsfull fritid. Når man lever med krysspress (motstridende forventninger fra ulike kulturer) kan det være vanskelig å finne seg selv og være trygg på egen identitet. Når du ikke vet hvem du er eller hvor du hører til, er det vanskelig å komme inn i sosiale fellesskap og finne tilhørighet. I Sola Fritid arbeider vi for inkludering, et godt lokalsamfunn og glede i hverdagen.

Som Fritidsveiledere arbeider vi etter metoden Fritid med Bistand for å sosialt inkludere barn og unge i fritidsaktiviteter. I tillegg til kurs i Flexid for grupper, bruker vi Flexid i møte med enkeltfamilier. Ved å være trygg på egen identitet, vil man lettere kunne ta en aktiv rolle i å bli sosialt inkludert i en gruppe/aktivitet. Ved å ha kjennskap til hvordan samfunnet er organisert, vil foreldre lettere kunne støtte barna sine i hverdagen og i arbeidet med å få en meningsfull fritid.

Hvilke erfaringer har dere til dette?

Vi har veldig gode erfaringer med Flexid kurs. Vi får tilbakemeldinger fra ungdommene om at de lærer mye om seg selv, samfunnet og kultur. Det oppleves som nyttig og de er fornøyd med kursbeviset som kan legges ved når de søker om jobb. Nytteverdien av Flexid kan beskrives i tilbakemeldingene noen av ungdommene kommer med:

«Det var godt at noen satte ord på det jeg føler»

«Jeg skulle ønske foreldrene mine visste mer om dette»

«Jeg må ikke velge en kultur, jeg kan være både og»

Har du spørsmål til Trine kan hun kontaktes på: trine.blomholm.gausland@sola.kommune.no, 47488306

Hjemmeside

Du kan også lese mer om Flexid på deres hjemmeside: https://flexid.no