Undersøkelsen Det viktigste er å delta ble sendt ut gjennom FFOs medlemsorganisasjoner. Det var 315 personer som svarte. 81 prosent svarte på vegne av seg selv, mens 19 prosent svarte som pårørende. Flertallet som besvarte undersøkelsen var voksne over 18 år. 

Bilde fra en konsert hvor publikum lager hjerte med hendene

I undersøkelsen peker flere på flere årsaker som hindrer deltakelse. Manglende transport- og parkeringsmuligheter, manglende tilgjengelighet og universell utforming, mangelfulle assistanseordninger, negative holdninger, fordommer og mangel på informasjon blir bl.a. nevnt.

Funn fra denne medlemsundersøkelsen og FFO`s forslag til tiltak kan du lese her: Det-viktigste-er-a-delta_rapport.pdf

Kilde

https://ffo.no/aktuelt/2019/det-viktigste-er-a-delta/