Gruppebilde av deltakere på dagseminar

Fra høyre: Åsmund Sigmunstad, sekretær Frivillig Rogaland, Elin Wetås deJara, spesialrådgiver KS - Rogaland, Andrine Kallåk Homme, styreleder Frivillig Rogaland, Ruth Thue, Seniorstemmen, Ranveig Berheim, leder Eldrerådet i Rogaland Fylkeskommune, Jorunn Sagen Olsen, prosjektleder Norges frivilligsentraler, Leve hele livet.

Et bredt knippe engasjerte mennesker var samlet i Rogaland med et stort ønske om å samhandle bedre om felles samfunnsutfordringer, jobbe sammen mot Et aldersvennlig samfunn og Alle med!

Arbeidsmetoden Aktive Sammen et verktøy som er utviklet i samarbeid mellom Vennesla Frivilligsentral og Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser. Metoden som kan benyttes av frivilligsentralene, brukes til ulike behov og ulike målgrupper, som barn, unge, familier, seniorer, mennesker under rehabilitering og mennesker med flyktningbakgrunn.

Metoden har fem trinn som følges fra behov meldes, kartlegging, avklaring og definering av behov, mobilisering av nettverk og oppfølgingssamtaler. Norges frivilligsentraler står bak et nyoppstartet pilotprosjekt med sju Frivilligsentraler hvor målgruppen er barn, unge og familier. Deltakerne skal få tilbud om en aktivitet i tråd med Fritidserklæringen, og eldre knyttes som ressurs mot barn, unge og familier. 

Det blir stadig flere eldre i samfunnet. Hvordan skal vi få til et aldersvennlig samfunn? Hvordan kan vi legge til rette for muligheter til å delta aktivt i lokalsamfunnet, vise respekt for alle aldre og se på eldre som en ressurs i samfunnet?

Seniorstemmen

Seniorstemmen kom frem ved et utrolig inspirerende intervju med fire godt voksne seniorer, som kunne fortelle hvor mye det hadde betydd å være med i frivillig arbeid. Flere kunne fortelle om nye vennskap, engasjement, erfaring og kunnskap. Den eldste, Ruth Thue på 86 år, forteller om hvordan hun som hjemmeværende mor med små barn startet med frivillig arbeid og hun er fortsatt aktiv.

"Det er bare noe en kjenner, at et barn søker din nærhet og trygghet, det har betydd mye for meg. Det er så kjekt at noen trenger deg og har brukt for deg. Det må være den største gave en kan få" 

Ruth Thue

ALLEMED i Hå kommune

Prosjektet handler om at alle barn/unge skal få delta i minst en fritidsaktivitet, et tiltak som handler om å både forebygge utenforskap og radikalisering.

ALLEMED -koordinator Sirwan Saadun Mohammed kunne inspirerende fortelle hvorfor kjennskap og engasjement i frivillig sektor er viktig for hele familien.

I arbeidet med å få barn med innvandrerbakgrunn i aktivitet, møter Sirwan barnet og familien og behovet blir avklart. Han forteller videre at han alltid er til stede sammen med barnet og familien i oppstarten av aktiviteten. Det har resultert i at 220 barn i Hå kommune nå er med i en aktivitet.

Kilde

https://frivilligsentral.no/nyhet?et-glimt-fra-dagsseminaret--aktive-sammen-i-rogaland&Id=36622