Her finner du:

triggerfoto_person_lill_liten.jpg triggerfoto_person_knut_liten.jpg
triggerfoto_person_kumar_liten.jpg triggerfoto_person_jenny_liten.jpg
triggerfoto_person_anna_liten.jpg triggerfoto_person_magnus_liten.jpg
triggerfoto_person_marianne_liten.jpg  
  • informasjon om støttekontaktordningen.
  • 7 dramatiserte historier om mennesker som trenger støttekontakt.
  • fordypningshefte der du kan lære mer om støttekontaktarbeidet.
  • tilleggsmateriale for kursledere og veiledere: kurslederhefte og veiledningsfilmer.

Vi gir deg en kort presentasjon av hva det vil si å være støttekontakt og hva som kreves når du går inn i et slikt oppdrag. Gjennom filmfortellingene går du et inntrykk av hva som møter en støttekontakt av opplevelser og utfordringer, og hvor viktig og givende et slikt oppdrag kan være.

Fordypningsheftet er laget med tanke på at du kan sette deg grundigere inn ulike sider ved virksomheten. Her kan du blant annet lese om de ulike støttekontaktordningene og hvilke utfordringer som møter en støttekontakt. Gjennom eksempler fra ulike kommuner kan du danne deg et bilde av hvordan arbeidet drives, og underveis kan du plukke opp en rekke praktiske tips.

Tilleggsmaterale for kursledere og veiledere er laget for dere som skal holde kurs eller veilede støttekontakter. Her får dere tilgang på et kurslederhefte med tips og opplegg. I tillegg får dere adgang til filmer som viser og problematiserer ulike veiledningssituasjoner.

Vi som har medvirket

Faglig ansvarlig

Bilde av Kristin Andresen Soldal

Fritid med mening ble utviklet av Høgskolen i Bergen
på oppdrag fra Helsedirektoratet. Faglig ansvarlig var
Kristin Andresen Soldal ved Institutt for vernepleie
og sosialt arbeid.

Foto: Rune Øyen

 
 
 

 

Informasjons- og opplæringsressursen

Informasjons- og opplæringsressursen ble produsert av Mediesenteret ved Høgskolen i Bergen, 2011.

Prosjektleder: Trude Løvskar

7 filmatiserte historier:

Manus: Siv Birgitta Systad, Kristin A. Soldal
Foto/lyd/regi: Siv Birgitta Systad, Mauricio Pavez, Xavier Bonète, Brian Holmedal
Skuespillere:
Kirsti Aksnes, Mathuran Amirthalingam, Joe Rajkumar Aseerwatham, Harald Bakke, Tor Christian Bleikli, Ole Sigurd Bødal, Emilie Christiansen, Stig Eriksson, Torunn Fisketjøn, Frøydis Flotve, Marte Berge Gullesen, Malin Jazmin Hansen, Amanda Harstad, Brian Holmedal, Kornelia Linnea Holmedal, Jonas S Hordvik, Daniela Irribarra, Torolf Kviteberg, Jenny Manne, Mauricio Pavez, Raajini Rajalingam, Bodil Lunde Roertveit, Ingvill Rosenlund, Hans Magne Skard, Sofia Sotolongo, Mikael Anthun Sundquist, Peter Anthun Sundquist,  Camilla Svingen, Selma Sørheim Vikene.
Musikk: Gurdonark, ccMixter (cc-by-nc)

Nettsted:

Øyvind Fosse, Åshild Nerhus.

Utforming av fordypningshefte/kurslederhefte:

Mauricio Pavez

Veiledningsfilmer:

Ide og opplegg: Reidun Hafstad, Kristin Andresen Soldal, Inger Helen Midtgård og Hege Hansen
Skuespillere: Inger Helen Midtgård, Hege Hansen, Stein Eilertsen, Steinar Soldal, Kristin Andresen Soldal.
Produksjon: Mediesenteret 2007

Fagtekster:

Forfatter og fagansvarlig: Kristin Andresen Soldal
Medforfattere: Inger Helen Midtgård, Berit Bareksten
Fagkonsulenter: Hege Hansen, Steinar Bergh

 


Fritid med mening er utviklet og produsert av Høgskulen på Vestlandet på oppdrag fra Helsedirektoratet © 2011-2017