Bilde av Bufdir sin logoTid: 02. desember 2022 09.00 - 13.00

Sted: Thon Hotel Opera, Flagstadsalen, Dronning Eufemias gate 4, Oslo


Temaet i år er “Klimatiltak og likestilling for personer med funksjonsnedsettelse – hvordan kan tiltakene ivareta både miljø og sosial bærekraft, og hva vinner vi på en helhetlig tankegang». Målet er å belyse hvordan sosial bærekraft kan ivaretas i det grønne skiftet jf. prinsippet i FN's bærekraftmål “Leave no one behind».

På markeringen vil det være innledninger fra flere aktører, deriblant statsforvaltningen, forskere, kommunale råd, statsforvalter og interesseorganisasjoner. Vi vil også ha en panelsamtale med representanter fra interesseorganisasjonene for personer med funksjonsnedsettelser og miljøorganisasjonene.

Målgruppe

Departement og direktorat, politikere, statsforvaltere, interesseorganisasjoner for personer med funksjonsnedsettelse, organisasjoner for miljø og klima og andre miljøaktører, forskningsinstitusjoner, kompetansesentre med flere.

Påmelding

Markeringen er gratis. Påmeldingsfrist er 23. november.
Meld deg på FNs internasjonale dag for personer med nedsatt funksjonsevne her: https://easyfact.no/reply/cbkqnbgwdk