Bilde av Ellen AspelundEllen Aspelund ble overrasket når hun fikk tildelt prisen i lokalene til Fagbokforlaget. Hun var invitert til et hyggelig arrangement sammen med sine kollegaer. Når juryens vurdering ble opplest og hennes navn ble lest opp var overraskelsen stor.

Fritid for alle-prisen 2021 skal hedre personer som har vært med på å styrke og videreutvikle feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse i løpet av de siste 30 årene. Knutepunktet Fritid for alle ved Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser har etablert en fagjury som i løpet av året skal finne frem til 10 prisvinnere som representerer nasjonale myndigheter, praksisfeltet – kommuner og frivillig sektor, forskning, undervisning og formidling.

Her er juryens begrunnelse: 

Prisvinneren representerer de mange fagpersoner som siden 2007 har vært med på å styrke og videreutvikle feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse i norske kommuner. Hun har som ansatt i Fagbokforlaget bidratt aktivt som forlagsredaktør i arbeidet med å kvalitetssikre utgivelse av fagbøker på et kunnskapssvakt fagområde. 

Fagbokforlaget har i nært samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser tatt et samfunnsansvar for å styrke kunnskapen rundt tilrettelegging for aktivitet og deltakelse for barn, ungdom og voksne som trenger støtte fra andre. Gjennom bokserien «Aktivitet, deltakelse og likeverdige muligheter» har det blitt 10 bokutgivelser på 8 år.

Prisvinneren arbeider grundig og med et stort engasjement. Hun har med sitt kritiske blikk, men også store entusiasme vært med å sette et viktig preg på fagbøkene i bokserien. Alltid med et smil og et undrende spørsmål gir hun sine kommentarer. Det gjør at en som forfatter opplever å bli både sett og verdsatt.

I fagjuryen er vi opptatt av å finne prisvinnere som har vært varder på en sti frem til dagens tjenester for enkeltpersoner og feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse. Ellen Asplund er i en slik sammenheng god representant for fagmiljøet og derfor en verdig vinner. 

Ellen Aspelund har bidratt til at feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse har blitt styrket og utviklet. Gjennom hennes arbeid i Fagbokforlaget sammen med dyktige kollegaer har hun vært med på å dokumentere gjennom litteratur et kunnskapssvakt fagfelt i Norge. Dette arbeidet har vært avgjørende for at feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse i dag kan defineres som et fagfelt som kan kritiseres, utvikles og diskuteres av både fagpersoner, pårørende og brukere. 

Følg med på vår hjemmeside for presentasjon av flere verdige vinnere i 2021. 


Logoen til fritid for alle-prisen 2021 og bildet av bildet som gis til prisvinnernePrisen er et bilde av kunstneren Per Fronth. Han er nasjonalt og internasjonalt en anerkjent kunstner som bl.a. lagde fredsprisdiplomet som ble tildelt Barack Obama i 2009.
Les mer om prisen her: Fritid for alle prisen 2021