Ingressbilde til Nettverkssamlinger

Program

09.30-10.00    Kaffe og registrering  

10.00-10.15    Velkommen ved Fritid og Avlastning 

 

10.15-11.00    Synergieffekter av gruppeaktiviteter ved Kai Thoresen og Mari Johansen. Dialog med salen rundt erfaringer med gruppeaktiviteter 

11.00-11.15    Kaffepause 

11.15- 12.00   Hvordan kan vi etablere likeverdige helsetjenester rundt tilpasset fysisk aktivitet og deltakelse i fritidsaktiviteter? 

Anders Midtsundstad som er leder ved Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser og leder av knutepunktet Fritid for alle innleder og inviterer til en samtale hvor nettverket gis mulighet til å komme med innspill til arbeidet med det nye kvalitets- og kompetansenettverket som skal gjennomføres fra 2024-2028. 

12.00-13.00    Lunsj 

13.00-14.00    Inndeling i grupper og presentasjon av oppgaver. Gruppearbeid på tvers av kommuner  

14.00-14.15    Kaffepause 

14.15-15.00    Oppsummering av gruppearbeid og avslutning 

Velkommen til Fritid og Avlastning i Løkkeåsveien 2 i Sandvika. Det blir servering av kaffe, te og frukt, samt enkel lunsj. Gi beskjed ved påmelding om eventuelle allergier. Påmelding med navn, kommune og hvilken tjeneste du jobber med (tildeling, støttekontakter, avlastning og/eller gruppetilbud) til cathrine.mandel@baerum.kommune.no innen 22. januar.