Bilde av prisvinneren Anders MidtsundstadInitiativet til prisen kom selvfølgelig fra Anders Midtsundstad, ansatt ved kompetansetjenesten og faglig ansvarlig for knutepunktet Fritid for alle. Det er jo ofte slik at de som tar initiativ til en pris for å hedre andre, egentlig er den som mest av alt fortjener en slik pris. Slik er det også i dette tilfellet. Leder og kollegaer i kompetansetjenesten tok kontakt med fagjuryen uten Anders Midtsundstad sin viten for å foreslå en pris til Anders. Utdelingen har følgelig vært helt ukjent for vinneren selv. I fagjuryen ble Anders Midtsundstad byttet ut med tidligere leder av NKBUF, Trond Bliksvær, for å gi den faglige begrunnelsen for tildeling av prisen. Overraskelsen var derfor stor når Anders selv ble gjenstand for oppmerksomhet og tildeling av pris. «Nå skjønner jeg hvordan de andre har hatt det», uttalte en overrasket, glad og rørt prismottaker.   

Anders har i snart 20 år arbeidet med et stort og personlig engasjement for å jobbe for ideen om fritid for alle gjennom mange og varierte prosjekter. Juryen har gitt følgende begrunnelse:

Prisvinneren har store visjoner for feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse for mennesker med ulike bistandsbehov og har støttet fagfeltet ved å ta initiativ til å gjennomføre mange store og små prosjekter. Arbeidet til prisvinneren har alltid vært preget av et sterkt ønske om å bidra til å gi flere barn, unge, voksne og eldre muligheter til å delta i selvvalgte kultur- og fritidsaktiviteter. Prisvinneren har gjort det mulig med kompetanseheving ved å være prosjektleder for studiet Kultur, fritid og aktiv omsorg. Et studium på 15 vekttall ved Universitetet i Sør Øst Norge, som tilbyr videreutdanning til personer som jobber med å tilrettelegge fritid for andre. Studiet er aktivt også i dag. Prisvinneren var prosjektleder for det nasjonale utviklingsprosjektet «Fritid for alle», som ble startet i nært samarbeid med Helsedirektoratet.

I 2013 ble knutepunktet Fritid for alle overført fra Helsedirektoratet til NKBUF og prisvinneren fortsatte i stor grad sitt virke, men nå i kompetansetjenesten.

Prisvinneren har bidratt stort med økt fagkunnskap og faglitteratur, på det som er et kunnskapssvakt område.

I 2012 initierte han en avtale med Fagbokforlaget om utgivelse av fagbokserien Aktivitet, deltakelse og likeverdige muligheter. Siden starten i 2013 er det gitt ut 10 bøker. Tre bøker med prisvinneren som eneforfatter, én som redaktør og tre som medforfatter. Prisvinneren har med dette gitt et betydelig bidrag til faglitteratur på området.

Prisvinneren har også jobbet med å utvikle ulike metoder, som Fritid med Bistand, Drop-in metoden og Aktive sammen hvor målsetningen har vært å styrke og videreutvikle barn og unges mulighet for aktivitet og deltakelse. Disse metodene brukes i mange kommuner i dag og bidrar til å gi mange barn, unge, og voksne en mer meningsfylt fritid og mer samfunnsdeltakelse i sin hverdag - akkurat nå.

Hans velutviklede evne til å se muligheter, skape og opprettholde nettverk, initiere prosjekter og formidle viktigheten av feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse har gjort hans bidrag til å utvikle fagfeltet, betydelig. Han er et varmt og engasjert menneske og en ledende fagperson på feltet.  

Prisvinneren har en sentral rolle i Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser. Han er og har vært en tydelig frontfigur i feltet og har vist vei frem til dagens tjenester for enkeltpersoner og feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse. Seniorrådgiver og leder av knutepunktet Fritid for alle, Anders Midtsundstad, er selv en verdig vinner. Fagfeltet ønsker med denne prisen å takke deg for ditt betydningsfulle bidrag. Du har jobbet for at alle skal ha mulighet til en meningsfylt og selvvalgt fritid, bidratt med kompetanseheving, kompetansespredning og at støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse er anerkjent som et eget fagfelt.