Omslagsbilde til rapport fra Verdens helseorganisasjonI løpet av de siste 20 årene har det vært en stor økning i forskningen på kunstens effekter på helse og trivsel. På samme tid har det skjedd en utvikling i praksis og politisk aktivitet. Arbeidet med å styrke og videreutvikle støttekontakttjenesten kan i denne sammenheng sees på som et eksempel.

I rapporten What is the evidence on the role of the arts in improving health and well-being? refereres det til over 900 publikasjoner. Av disse er rundt 200 oversiktsartikler som presenterer over 3000 studier. Rapporten som i stor grad bygger på europeiske studier er den mest omfattende kunnskapsoppsummeringen som er utarbeidet for å beskrive kunsten og kulturens evne til å fremme god helse.

Rapporten finner bevis på kunst og kultur sin evne til å fremme god helse og forebygging av en rekke mentale og fysiske helsetilstander, samt behandling eller håndtering av akutte og kroniske tilstander som oppstår i hele livsløpet.

Rapporten gir derfor gode argumenter for å hevde at bruk av kunst og kultur kan være kostnadseffektive løsninger siden de ofte kan benytte seg av eksisterende aktiviteter i et lokalmiljø.

Verdens helseorganisasjon (WHO) jobber for å bedre helsetilstanden til verdens befolkning, og deres omfattende forskningsrapport som er skrevet på engelsk kan du laste ned her:

What is the evidence on the role of the arts in improving health and well-being?

Kilde

http://www.euro.who.int/en/publications/abstracts/what-is-the-evidence-on-the-role-of-the-arts-in-improving-health-and-well-being-a-scoping-review-2019