Høgskolen på Vestlandet (tidligere Høgskolen i Bergen) har bestemt seg for å ikke videreføre konferansen Fri tid for alle, og begrunner dette med manglende finansiering. Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser (NKBUF), som har ansvar for å lede knutepunktet Fritid for alle, ønsker å fortsette med å tilrettelegge en møteplass for ansatte som jobber på feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse. 

Følg med på hjemmesiden til Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser: NKBUF | Egne arrangementer.

Bilde av masse folk som går opp og ned en trapp