Ingressbilde til Nettverkssamlinger

Program

09.00     Registrering

09.30     Velkommen til Modum

Aktiv UNG, ved Mari Albjerk, Frisklivssentralen i Modum
Aktivitet for moroskyld, ved Per Buxrud, Frisklivssentralen i Modum
Fritid123.no, ved Malin Maurset, Frisklivssentralen i Modum

Spørsmål / diskusjon

10.30     Pause

10.40     Integrering, Fritid med bistand og kontingentkassa, ved Camilla Madeleine Strøm og Tonje Johansen, Skien kommune

Spørsmål / diskusjon

11.20     Lunsj.

12.00     Nytt og nyttig, ved Tonje Johansen, nettverkskoordinator

Fritidserklæringen og ALLEMED verktøyet, ved Tonje Johansen, Skien kommune og Malin Maurset, Frisklivssentralen i Modum

Spørsmål / diskusjon

12.40     Pause

12.45     Inkludering av barn og unge med nedsatt funksjonsevne, ved Brit Ingeborg Fossli, fagkonsulent paraidrett, Norges Idrettsforbund.

Spørsmål / diskusjon

14.00     Pause

14.10     Diskusjon av innsendte caser, i grupper.

14.55     Avslutning


Oppsummering av innholdet denne dagen ved Marit Josefsen Ligaard i Skien kommune