Tid og sted: Tirsdag 17/8 kl. 13.00-14.00 - Frivillighetsscenen og *Digitalt


Glade gutter som spiller fotballFrivillig sektor er den viktigste tilbyderen av fritidsaktiviteter for unge. Økende sosiale forskjeller i samfunnet gjør at stadig flere barn vokser opp i lavinntektsfamilier, og forskning viser at de deltar mindre i fritidsaktiviteter enn gjennomsnittet.

Fritidskortet er lansert som en løsning, men foreløpig kan ingen si hvordan Fritidskortet skal fungere som en nasjonal løsning.
Skal midlene også gå til kommunale kulturskoler og oppretter kommunene egne nye tilbud, fremfor å samarbeide med eksisterende lag og foreninger?

  • Hvem legger premissene for det varslede Fritidskortet? Blir frivilligheten hørt?
  • Overlever Fritidskortet valget? Hvilke andre løsninger eller virkemidler finnes?
  • Hvem har ansvaret for å sikre at alle barn og unge får delta i organiserte fritidsaktiviteter?

Les mer og se arrangementet LIVE på Arendalsuka sin nettside.

Få påminnelse og link ved å følge arrangementet på Facebook