Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Fri tid for alle 2011

Her kan du lese intervjuer og presentasjoner av forelesere på årets konferanse som ble holdt på Scandic Bergen City.

Johannes Tvilde

Når ord stenger for målgruppa

Johannes Tvilde frå Fana Botjenester til utviklingshemmede er oppteken av at vi ikkje skal bruke ord som stigmatiserer og skremmer bort dei tiltaket skal inkludere. Korleis legge til rette for aktivitetar og møteplassar for dei som ikkje vil setjast i bås med utviklingshemma, som prøvar å gjere funksjonshemminga si mest mogleg usynleg?

Kristine og Tor

På trappen til et rusfritt liv

"Tim fekk dommen torsdag morgon. 120 dagars fengsel. Då gjekk han rett til Trappen motiveringssenter for å få hjelp. Fredag møtte vi han på treningssenteret, med nytt håp om ei framtid med kontakt med dottera, og utan rus."

stottis1

Kunnskap som sitter ut over prosjekttiden

Støttekontakter fikk nye ideer om aktivisering, barn og unge med funksjonsnedsettelser ble mer aktive. Men hvor vidt kommunene kan nyttiggjøre seg kunnskapen i prosjekt STØFRI på lengre sikt, vil tiden vise.

IMG_0182Aud Johannessen

– Flere støttekontakter inn i demensomsorgen

Støttekontakt i demensomsorgen kunne med fordel benyttes i større grad, sier Aud Johannessen, som prøver å finne svar på hvordan kommunene kan rekruttere flere støttekontakter til demensomsorgen og beholde som allerede er der.

stottis

Sentralenhet med databank om støttekontaktene

Heretter skal ansatte i Bergen kommune slippe å lete i blinde etter støttekontakter. Fra nyttår av skal en sentralenhet ha ansvar for rekruttering og generell opplæring av støttekontakter.

Anne Kristine Aas og Irene Kjonnerod

Samarbeid rundt treningskontaktane

Koordinatorar som jobbar på tvers av etatane, samarbeid mellom fleire kommunar og formelt samarbeid mellom kommunar og frivillige organisasjonar, vil gjere det lettare å finne treningskontaktar, seier Anne Kristine Aas og Irene Kjønnerød frå Hordaland Idrettskrets.