Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Gjesteblogg 2013

Article image

Hvorfor sette frivilligheten på den lokalpolitiske dagsorden?

Gjesteblogg 5/ 2013

Denne artikkelen er utledet fra en eksamensbesvarelse i studiet ”Organisasjon og veiledning for støttekontakter, avlastere og frivillige”. Formålet er å sette fokus på den samfunnsmessige betydningen av frivillighet. Grøttjord ønsker å bidra til at frivilligheten sin rolle og kår blir løftet frem og diskutert, og ikke bare blir trukket fram som et honnørord uten definert innhold i festtaler.

Article image

Aktiv Fritid - folkehelse og deltakelse på egne premisser

Gjesteblogg 4/ 2013

I denne artikkelen deler Thomas Mikkelsen og Connie Straume sine erfaringer fra et brukerstyrt malerkurs. Stord kommune har gjennom et prosjekt lagt til rette for at deltakerne kan få brukt sine ressurser, kompetanse og ferdigheter ovenfor andre i selvvalgte kultur- og fritidsaktiviteter.

Article image

Er det for dyrt?

Gjesteblogg 1/2013

Barn som vokser opp i familier med lav inntekt får begrenset sine valgmuligheter til å delta i organiserte fritidsaktiviteter. I denne artikkelen presenteres funn fra intervjuer med noen av disse barna.