Ungfritid.jpgMålet er å gjøre det enklere for frivillige organisasjoner å finne deltakere, og enklere for barn, ungdom, foresatte og andre å finne fritidsaktiviteter. 

Innenfor den lovpålagte støttekontakttjenesten oppfordres kommunene til å tilby barn, ungdom og voksne som ønsker det et individuelt tilbud i fritidsaktiviteter i samarbeid med en frivillig organisasjon. 

Ungfritid.no kan brukes som et verktøy. Oppslagstavlen er utvikles og drives av frivilligheten selv gjennom Frivillighet Norge.  Du finner den her:

https://ungfritid.no