Filmer og hefter kan lastes ned – enkeltvis eller som én «pakke».

triggerfoto_person_lill_liten.jpg triggerfoto_person_knut_liten.jpg
triggerfoto_person_kumar_liten.jpg triggerfoto_person_jenny_liten.jpg
triggerfoto_person_anna_liten.jpg triggerfoto_person_magnus_liten.jpg
triggerfoto_person_marianne_liten.jpg  

7 historier

Korte, filmatiserte historier forteller om hva som møter en støttekontakt av opplevelser og utfordringer. Filmene er fiktive fortellinger knyttet til «personer» som av en eller annen grunn trenger hjelp til å få en meningsfull fritid.  Historiene danner utgangspunkt for refleksjon og diskusjon omkring støttekontaktoppdraget. De kan lastes ned til bruk i sammenhenger der det ikke finnes nettforbindelse.

Fordypningshefte

Dette er et studiehefte for kursdeltakere, samtidig som det fungerer som en utdyping av den informasjonen som ligger på nettstedet vårt. Kapitlene i heftet er organisert på samme måte som nettstedet: Støttekontakten, Deltakeren, Relasjonen, Tid sammen, Oppdraget, Veiledning. I tekstene henvises det til filmene når ulike problemstillinger skal konkretiseres, og leser man fordypningsheftet elektronisk, vil disse henvisningene være klikkbare.

Last ned fordypningshefte (2 MB)

Heftet lar seg trykke opp med høy oppløsning/kvalitet:

Last ned fordypningshefte med trykkvalitet (30 MB)

Kurslederhefte

Heftet viser hvordan informasjons- og opplæringsressursen Fritid med mening kan brukes i opplæring og veiledning. Det inneholder undervisningsopplegg som kursledere og veiledere kan bruke i ulike sammenhenger, som for eksempel temasamlinger eller kurs av kortere eller lengre varighet. Filmene står sentralt, og i kurslederheftet finnes omtale av dem alle. Vi viser også hvordan disse kan brukes til å diskutere ulike utfordringer som møter en støttekontakt.

Last ned kurslederhefte (5 MB)

Heftet lar seg trykke opp med høy oppløsning/kvalitet:

Last ned kurslederhefte med trykkvalitet (12 MB)

Veiledningsfilmer

I tillegg til det filmmaterialet som ligger åpent på ”Fritid med mening”, får du som kursholder/veileder adgang til filmkutt som viser iscenesatte veiledningssituasjoner. Adgang til dette materialet krever pålogging.

Logg inn

Last ned hele «pakken»

Du kan laste ned de 7 historiene, veiledningsfilmene, fordypningsheftet og kurslederheftet under ett. Disse kan du lagre på egen datamaskin eller minnepinne, og filmene kan vises direkte derfra i tilfeller der du ikke har nettforbindelse.

Last ned pakke (989 MB) (Høyreklikk på kurspakke-mappen når den er ferdig nedlastet og velg «Pakk ut alle…»)

Mal for presentasjon

Enten du skal undervise om et tema, innlede til diskusjon eller bare informere om opplæringspakken, kan en visuell presentasjon være til god hjelp. Vi har laget en PowerPoint-mal for å gjøre det enklere for deg å lage slike presentasjoner. Her finner du blant annet et utvalg bilder med ulike uttrykk som tåler å bli forstørret, forminsket og flyttet på – alt etter hva du måtte ha behov for. Den korte info-videoen under presenterer filmene som brukes i opplæringspakken.

Last ned mal

Info om opplæringspakken

Til dere som skal gi videre informasjon om fritidmedmening.no har vi laget en liten info-film og en PowerPoint-presentasjon.

Vis info-film

Last ned info-film (høyreklikk på lenken og velg “lagre mål/lenke som..”)

Last ned presentasjon (bokmål)

Last ned presentasjon (nynorsk)

Opplæringspakken i bruk

I kurslederheftet finner du en del tips om hvordan du kan bruke opplæringspakken. Nedenfor finner du dessuten opplegg som er laget i ulike kommuner:

Informasjonsmøte (Lørenskog)

Tre kurskvelder med ulike tema (Askøy/Bergen)

Gruppeveiledning for støttekontakter

 


Fritid med mening er utviklet og produsert av Høgskulen på Vestlandet på oppdrag fra Helsedirektoratet © 2011-2017