Forsidebilde av brosjyre på arabiskSola kommune har siden 2014 vært opptatt av å inkludere sosialt barn og unge med innvandrerbakgrunn i fritidsaktiviteter. Dette arbeidet som startet som et prosjekt og som har blitt videreført som et fast tiltak med egne ansatte har gitt resultater. Ved deltakelse i fritidsaktiviteter får barn og unge tilgang til en arena hvor de kan være med venner, lære seg sosiale koder og oppleve innenforskap.

Saksbehandlerne i Sola kommune så tidig viktigheten av godt informasjonsmateriell. De har derfor utviklet egne brosjyrer som retter seg mot lærere og foreldre på engelsk, arabisk, polsk og thailandsk. Brosjyrene finner dere her:

Informasjonshefter

Info til lærere (PDF, 3 MB)
Info til foreldre (PDF, 3 MB)
Info til foreldre (PDF, 2 MB) - Engelsk
Info til foreldre (PDF, 3 MB) - Arabisk
Info til foreldre (PDF, 3 MB) - Polsk
Info til foreldre (PDF, 3 MB) - Thailandsk

Kilde

https://www.sola.kommune.no/fritid/fritidsaktiviteter-informasjon-veiledning-og-stotte/