Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Artikler/Paper


Article image

Rullestolhåndball for alle

Marit Kollstad, Anne-Stine Dolva, Bjarne Dybvik og Astrid Smedsrud Johansen ved Høgskolen i Lillehammer har skrevet en artikkel hvor de beskriver rullestolhåndball som en lagidrett for spillere både med og uten funksjonsnedsettelse.

stttekontakt-i-demensomsorgen-[1]

Viktige støttespillere - stort oppfølgningsbehov

Støttekontakter innenfor demensomsorgen etterlyser veiledning og undervisning. Dette kommer frem i en forskningsartikkel skrevet på bakgrunn av en forskningsstudie gjennomført av stipendiat Aud Johannessen ved Nasjonalt kompetansesenter for demens/ Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap.

Article image

Utviklingshemning ingen hindring

Nikolaj er speider. Han har Down syndrom og går til daglig i en spesialskole i Danmark, men i speideren er han bare en i flokken.

Article image

Prosjekt vennenettverk

Et samarbeid mellom Høgskolen i Bergen og Fana botjeneste har satt fokus på utviklingen av sosialt fellesskap for mennesker med lett utviklingshemning. Erfaringene er beskrevet i en artikkel som du kan lese her.

sosial[1]

Gir drømmene liv

I det danske tidsskriftet Social Fokus presenteres erfaringene fra prosjektet ”Min Fritid” som bygger på bruk av metoden FmB.

Article image

Hva sier de unge sjøl om fritidsaktiviteter?

I prosjektet ”Velge sjøl!” som vi tidligere har omtalt ble det gjennomført spørreundersøkelse blant unge med cerebral parese om fritidsaktiviteter. Resultatene kan du lese i en fagartikkel her.

Article image

Skaper store verdier

Statistisk sentralbyrå har utarbeidet et satellittregnskap for frivillig sektor som tallfester verdiskapingen og sysselsettingen i sektoren.

Article image

Et idrettsforbund for alle

Hvordan har det gått etter at at Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund ble nedlagt for to år siden?

Article image

Å lykkes i sosiale relasjoner

Trenger sosialarbeiderutdanningene økt oppmerksomhet om hva som kan sikre flere mennesker med ulike bistandsbehov en meningsfull fritid?

Article image

Leisure organisations are willing and able.

I de nordiske land legges det vekt på å tilrettelegge for alle på kultur- og fritidsarenaen. Mulighetene for å sikre dette krever et samarbeid med frivillige organisasjoner. Det var hovedbudskapet i det norske bidraget som ble presentert i et eget symposium nettverket ”Aktiv fritid for alle” arrangerte på NNDR sin konferanse i Nyborg.

Article image

Aktivitetsbasert avlastning

Lindås kommune har etablert eit spennande avlastingstilbod kalla aktivitetsbasert avlasting. Her kan du lese meir om tilbodet som nyleg vart presentert i ein artikkel i tidskriftet SOR -rapport.

Article image

Funksjonshemmede og scenekunst

Tone Pernille Østern er opptatt av å jobbe for en destabilisering av alle stereotypier som eksisterer om funksjonshemmede. Hun peker i denne sammenheng på scenekunstfeltet som en arena.

Article image

Støttekontakt og besøkshjem

I denne artikkelen synliggjør Elisabeth Larsen erfaringer som bygger på en foreldreundersøkelse som er gjennomført i forbindelse med hennes doktorgradsarbeid.

Article image

Støttekontakt – ikke så nøye?

Advokat Petter Kramås erfarer at mange kommuner ønsker å redusere eller kutte støttekontakttilbudet overfor utviklingshemmede.

Article image

Aktivitet og deltakelse

I denne fagartikkelen settes det fokus på viktigheten av å utvikle tjenester som fremmer sosial inkludering i de nye arbeids- og velferdskontorene.

Article image

Fra fritid til arbeid

Tina Hjelmeland i Fritid med Bistand i Kristiansand har skrevet en fagartikkel hvor hun viser betydningen av fritidsaktivitet som et viktig ledd på veien mot arbeid.

Article image

Fritidsorganisasjoner kan og vil

Her presenteres erfaringer med å tilby individuelle fritidstilbud i samarbeid med frivillige organisasjoner.

Article image

Gode hjelpere

I denne fagartikkelen setter forfatteren Kristin Soldal søkelys på hva man kan vente av støttekontakten, og hva som skal til for at tiltaket skal bli vellykket både for bruker og hjelper?