Omslaget til boken Aktiv omsorg

Forfatter: Per Gunnar Disch, Gro Lorentzen, Anders Midtsundstad
Forlag: Fagbokforlaget
ISBN: 978-82-450-1879-0
Utgitt: 2017
Pris: 385,-

Kjøp boka (åpnes i nytt vindu)

Denne boka legger vekt på at mennesker med ulike utfordringer skal kunne ta i bruk egne ressurser og muligheter, og ut fra egne ønsker og behov ta del i kultur- og fritidsaktiviteter. I tillegg viser den hvordan man kan se på ressursene i helse- og omsorgstjenestene på nye måter, blant annet gjennom bedre samarbeid med andre sektorer i kommunen, frivillige, organisasjoner og lokalsamfunn.

Forfatterne arbeider med aktiviteter og tiltak innen kunst, kultur, trivsel, mat og fysisk aktivitet. Gjennom 15 bidrag beskriver de hvordan en kan tilrettelegge gode tjenester for barn, ungdom, voksne og eldre i frivillig og offentlig sektor.

Boka tar utgangspunkt i erfaringer fra det nasjonale opplæringsprogrammet i Aktiv omsorg, og er relevant for både studenter i ulike kultur-, helse- og sosialfaglige utdanninger og for praksisfeltet.

Per Gunnar Disch er førstelektor ved Høgskolen i Sørøst-Norge, Fakultet for helse- og sosialvitenskap, og Senter for omsorgsforskning Sør.
Gro Lorentzen er førstelektor ved Høgskolen i Sørøst-Norge, Fakultet for helse- og sosialvitenskap.
Anders Midtsundstad er seniorrådgiver ved Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser, og leder knutepunktet Fritid for alle.

Kjøp boka (åpnes i nytt vindu)