Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Gjesteblogg 2010

Article image

Betydningen av fysisk aktivitet for voksne og eldre

Gjesteblogg nr 18/2010

Uavhengig av alder får man effekt av regelmessig fysisk aktivitet. Et liv med daglige aktivitetsdoser gir helsegevinster, øker fysisk form og mestringsfølelse, gir overskudd, og ikke minst forbedrer LIVSKVALITET. Hvem kan avstå fra det?

Article image

Aktivitetsgledens kraft!

Gjesteblogg nr 15/2010

Aktivitetsgledens kraft skaper positiv energi og bringer frem uante muligheter i forhold til hva man trodde var mulig å oppnå.

Article image

Fritid for alle - men ikke for rusmiddelavhengige?

Gjesteblogg nr 11/2010

Rehabiliteringsarbeidet overfor rusavhengige har mange brikker. Fastlege Dagfinn Haarr mener fritid, kultur og nettverk ofte ikke får den oppmerksomheten som det har fortjent.

Article image

Barn med tydelige ønsker for deltakelsen i aktivitet!

Gjesteblogg nr 10/2010

Barn med fysiske funksjonsnedsettelser ønsker seg deltakelse i fritidsaktiviteter som andre jevnaldrende. Flere av barna og familiene peker på støttekontakttjenesten som en fremmende faktor skriver stipendiat Astrid Nyquist.

Article image

Fritida - normaliseringens taper?

Gjesteblogg nr 9/2010

Professor Jan Tøssebro reflekterer her rundt fritidstilbudet til utviklingshemmede med bakgrunn i sin forskning. Han etterlyser større ambisjoner på feltet.

Article image

Ikke drep fritiden!

Gjesteblogg nr 8/2010

Effektene av en aktiv fritid vil bidra til større inkludering på alle samfunnsområder. Dette er noe av det Mads Andreassen skriver i en ny blogg.

Article image

Fritid og fritidens betydning

Gjesteblogg nr 6/2010

Førsteamanuensis Reidar Säfvenbom reflekterer i denne gjestebloggen rundt begrepet fritid. Noen forbinder fri tid med det gode liv, mens andre først og fremst knytter begrepet til ord som ensomhet og eksklusjon.

Article image

Fattige barn skal også kunne delta

Gjesteblogg nr 5/2010

Instituttsjef Tone Fløtten i Fafo, stiller i denne gjestebloggen blant annet spørsmålet om hva som kan gjøres for å bedre situasjonen for barn som vokser opp i fattigdom.

Article image

Kirken i velferdssamfunnet

Gjesteblogg nr 4/2010

Jeg ønsker meg en kirke som sender sine medlemmer ut i verden til sosial innsats for andre og som oppfordrer til samarbeidsprosjekter for å redde velferdssamfunnet. Dette er noe av budskapet i en gjesteblogg skrevet av professor Paul Leer-Salvesen.

Article image

Fritid med bistand i et Utekontaktperspektiv

Gjesteblogg nr 3/2010

Senter for rusforebygging i Drammen kommune har i flere år benyttet metoden Fritid med bistand i oppsøkende utekontaktarbeid. I denne gjestebloggen synliggjør de sine erfaringer fra prosjekt DELTA.

Bilde av Elisabeth Valmyr Bania

Velferdssamfunnets fremvekst og utvikling

Gjesteblogg nr 2/2010

Elisabeth Valmyr Bania har blitt spurt om å komme med et innspill i forhold til fremveksten av det norske velferdssamfunnet. Det har hun gjort ut fra sitt faglige ståsted. Her kan du lese hennes blogg.

Article image

Fysisk aktivitet på fritida - for alle?

Gjesteblogg nr 1/2010

Hvilke faktorer påvirker fysisk aktivitetsnivå og deltakelse for personer med funksjonsnedsettelse på fritiden? Martin Sæbu forsøker å gi et svar på dette med utgangspunkt i sin forskning i denne gjestebloggen.