I 2019 ble læringsnettverket etablert. Nå har Bufdir, Frivillighet Norge og KS bestemt seg for å videreføre nettverket i 2022.  Målet er å bidra til å gi alle barn og unge muligheter til å delta på fritidsaktiviteter.

Skjermbilde av nettside

Det er ulike årsaker til at barn og unge ikke deltar. Dårlig familieøkonomi, manglede transporttilbud og manglende tilrettelegging av tilbud er temaer som kan skape utfordringer for mange. Det er derfor viktig med nettverk hvor ansatte som tilrettelegger fritidstjenester kan dele kunnskap og ideer. 

Kommuner og fylkeskommuner kan nå søke om å få delta i ett av de tre nettverkene: Nord-Norge, Sør- og Vestlandet og resten av landet. 

Arbeidet i nettverkene er knyttet til Fritidserklæringen.

Mer informasjon

https://www.ks.no/fagomrader/demokrati-og-styring/frivillighet/nettverket-bli-med-aktiv-fritid-for-alle/?fbclid=IwAR0sG-5X03zAAnh6_GGkcBLh3QbgGI7I0azjNFbWbKF0vHX8AEgFogtrExQ