Illustrasjon av ulike fritidsaktiviteter som bordtennis, sjakk og basketball

«Vårt mål er å hjelpe mennesker til en meningsfylt fritid sammen med andre»

Vi ble i sin tid opprettet på bakgrunn av erfaringer med å ha «Fritid med Bistand» som en egen tjeneste, samtidig som tjenesten for «Individuell støttekontakt» var spredt utover de ulike kommunale tjenestene. Da støttekontakttjenesten ble samlet i en avdeling fikk vi en mulighet til å gi deltakerne våre et bedre tilbud. Vi kunne da enklere arbeide etter den tredelte metoden som er anbefalt av Helsedirektoratet.

Aktiv fritid består i dag av et tverrfaglig team på seks ansatte. Kristiansand kommune har ca. 600 deltakere som har vedtak om støttekontakt. Kommunen er organisert etter «bestiller-utfører modellen». Når det er fattet et vedtak om støttekontakttjenesten, er det Aktiv fritid sin oppgave, i tett samarbeid med deltaker/pårørende, å finne hvilken løsning som er riktig.

Våre deltakere er i alderen 10-90 år og opplever sosial isolasjon og ensomhet. De har ulike utfordringer, men fellesnevneren er at de trenger hjelp til å etablere og opprettholde et sosialt nettverk/aktivitet.

Som nevnt så arbeider vi etter en tredelt metode:

  • Støttekontakt - De som har behov for en-til-en oppfølging
  • Gruppetilbud - Vi samarbeider tett med Fritidsenheten og frivillig sektor omkring tilrettelagte aktivitetsgrupper/vennegrupper
  • Fritid med bistand – Vi samarbeider med idrettslag, foreninger og organisasjoner

I møte med deltaker har vi fokus på selve fritidsaktiviteten. Vi spør om drømmer og ønsker i forhold til dette. Vi har recovery i fokus, noe som betyr at deltaker selv skal bestemme, hvordan sin fritid skal benyttes. I samtaler finner vi sammen ut hvilken metode som er mest hensiktsmessig å benytte. Som nevnt i overskriften så er målet at deltaker skal få en meningsfylt fritid sammen med andre. Hva dette innebærer varierer fra person til person, alt etter hvor de er i livet og hvilke ressurser de har.

Støttekontakt

Noen er helt avhengig av å ha en støttekontakt med seg inn i en aktivitet, mens for andre kan støttekontakten være med i en overgangsfase for å trygge deltaker. For Aktiv fritid er det viktig å hjelpe deltaker ut av sosial isolasjon, og vi tilstreber derfor å bruke støttekontakten målrettet for å oppnå dette. Vi tenker det er viktig at en deltaker ikke skal ha en støttekontakt når det ikke lenger er behov for det, men heller ha fokus på deltakers egne ressurser.

Gruppetilbud

Våre tilrettelagte gruppetilbud driftes i samarbeid med Fritidsenheten. Vi har i dag mellom 25-30 grupper. Gruppene variere utfra alder, interesser og ressurser. Det er varierte aktiviteter, med program som lages i samarbeid mellom deltakere og gruppeledere ansatt av Fritidsenheten. Fokus er å ha det hyggelig og gøy sammen med andre og etablere et sosialt nettverk. Vi ser at gruppetilbud er noe som fungerer bra for de som ikke har et ønske om en konkret aktivitet, for de som trenger et tilbud som oppleves trygt uten for mange deltakere og for de som har andre utfordringer som det må tas spesielle hensyn til.

Tilbakemeldingene fra deltakere og pårørende er meget gode. Mange forteller at gruppa er ukas høydepunkt. I flere tilfeller ser man at deltakerne også møtes utenfor gruppene.

Fritid med Bistand

Fritid med Bistand er for de som ønsker seg inn i ordinære fritidstilbud, men trenger litt støtte på veien. Her samarbeider vi tett med ledere/trenere/kontaktpersoner i de ordinære foreninger og klubber for å inkludere nye medlemmer. Ofte kan det å skaffe en «fadder/kontaktperson være nok, andre ganger følger vi selv deltaker i en oppstartsfase. Her er det selvsagt individuelle hensyn.

Navnet på tjenesten vår anser vi som viktig. Aktiv fritid gjenspeiler fritidsperspektivet og ikke kun støttekontakt. Vi ser at alle de tre metodene er viktig for å hjelpe deltakere ut i aktivitet, enten hver for seg eller i kombinasjon. Det er likevel viktig å understreke at dersom man kan klare seg i en gruppe eller i en aktivitet alene, så vil man ikke bli tilbudt støttekontakt i tillegg. Målet vårt er at deltaker i størst mulig grad skal klare seg selv i en aktivitet og at vi skal være en hjelpende hånd på veien.

Vi ser at behovet for tjenesten Aktiv fritid er stor og vi får hele tiden nye saker. Da korona pandemien brøt ut, oppfordret vi våre støttekontakter til å holde kontakt med sine deltakere via telefon, skype og sosiale medier i den grad det var mulig. Våre tilrettelagt gruppetilbud snudde seg raskt rundt og hadde videotreff med ulike aktiviteter. Tilbakemeldingene på dette var meget positive. Vi har gjort oss mange erfaringer i denne perioden og den mest vesentlige er at vi erfarer viktigheten av tjenesten.

Vi som jobber i Aktiv fritid er stolte av arbeidsplassen vår og måten vi arbeider på, fordi vi ser at det fungerer. Suksesshistoriene er mange. Årsaken til dette er at vi har fokus på deltakers drømmer, ønsker og ressurser, at vi har flere metoder i verktøykassa og at dette er en frivillig tjeneste hvor deltaker eier sin recoveryprosess.

Ønsker du å høre mer om hvordan vi arbeider i Aktiv Fritid i Kristiansand så ta kontakt med oss på telefon 38007374 eller e-post: post.aktiv.fritid@kristiansand.kommune.no