To jenter som sitter sidelengs på hver sin huske og snakker sammenNominering kan gjøres av fylkesmann, fylkeskommuner, kommuner, barne- og ungdomsorganisasjoner, lokale barne- og ungdomsråd eller lignende innflytelsesorgan for barn og ungdom i kommuner og fylker.

Årets ungdomskommune er MANDAL

Brevet fra barne- og familieminister Ropstad om kriteriene og utvelgelsen
Kriterier for nominasjon