Fritid, kultur og aktivitet

triggerfoto_person_lill_liten.jpg triggerfoto_person_knut_liten.jpg
triggerfoto_person_kumar_liten.jpg triggerfoto_person_jenny_liten.jpg
triggerfoto_person_anna_liten.jpg triggerfoto_person_magnus_liten.jpg
triggerfoto_person_marianne_liten.jpg  

Som regel blir det laget en avtale om støttekontaktens oppgave og hva samværet skal gå ut på. Men i blant vil det være aktuelt å planlegge underveis.  Da er det viktig å lytte til ønsker hos den som trenger hjelp. Av og til vil det i tillegg være naturlig å spørre pårørende eller ansatte i et bofellesskap om råd om passende aktiviteter.

Det vil være en god ide for støttekontakten å skaffe seg kunnskap om de tilbudene som finnes i nærmiljøet. I kommunene finnes det oversikt over aktiviteter, lag og foreninger. Det kan være aktiviteter som hvem som helst kan være med på, eller aktiviteter for mennesker som trenger ekstra assistanse. Dette kan ofte være et godt utgangspunkt for å tenke over aktiviteter som kan være hyggelige å gjøre sammen. I noen sammenhenger vil personen som får hjelp, bli inkludert i en organisasjon eller få utvidet nettverket sitt på andre måter. Da kan støttekontakten etter hvert bli overflødig.

Les mer i fordypningshefte | Lenker

 

 


Fritid med mening er utviklet og produsert av Høgskulen på Vestlandet på oppdrag fra Helsedirektoratet © 2011-2017