Bilde av Ellen Margrete GraarudFritid for alle-prisen 2021 skal hedre personer som har vært med på å styrke og videreutvikle feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse i løpet av de siste 30 årene. Knutepunktet Fritid for alle ved Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser har etablert en fagjury som i løpet av året skal finne frem til 10 prisvinnere som representerer nasjonale myndigheter, praksisfeltet – kommuner og frivillig sektor, forskning, undervisning og formidling.

Her er juryens begrunnelse:

Ellen Margrete Graarud representerer de mange fagpersoner som siden 2007 har vært med på å styrke og videreutvikle feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse i norske kommuner. Hun har som ansatt i Lillestrøm kommune arbeidet systematisk over lang tid med å tilrettelegge fritidstjenester.

For prisvinneren er det viktig å gi barn, ungdom og voksne den støtten de trenger for å kunne delta i selvvalgte kultur- og fritidsaktiviteter. Hun har god oversikt over tilgjengelig teori og praksis på dette fagfeltet, og legger stor vekt på å finne løsninger for å forbedre dagens praksis.

Graarud er opptatt av å formidle erfaringer. Hun har skrevet fagartikler hvor hun beskriver ny praksis i en fagbok, og hun har vært redaktør for en fagbok som tydeliggjør hvordan ansatte og frivillige i Lillestrøm kommune kan arbeide med å tilrettelegge fritidstjenester overfor voksne personer med utviklingshemming.

Nytenkende, grundig og spørrende er tre ord som passer godt på dagens prisvinner. Hun setter store krav til seg selv som ansatt, men har også en god evne til å motivere andre. Hennes engasjement og evne til å jobbe systematisk har i denne sammenheng stor betydning.

Prisvinneren ser viktigheten av å samarbeide med frivillig sektor. Sørums-modellen hvor det bygges på metoden Fritid med Bistand har hun utviklet i samarbeid med Sørum Lions. Det er et eksempel på hvordan en kommune og en frivillig organisasjon i fellesskap kan støtte barn og unge som trenger bistand inn i en selvvalgt fritidsorganisasjon.  

Fagjuryen har vært opptatt av å finne prisvinnere som har vært varder på en sti frem til dagens tjenester for enkeltpersoner og feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse. Ellen Margrete Graarud er i en slik sammenheng en god representant for fagmiljøet og derfor en verdig vinner.

Ellen Margrete Graarud har også over flere år vært brukt som foredragsholder ved Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser.

Under prisutdelingen takket Anders Midtsundstad for innsatsen til prisvinneren. Den har bidratt til at feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse ble styrket og utviklet. Gjennom Graarud sitt arbeid i Lillestrøm kommune har hun vært med på å utvikle en god praksis for hvordan tjenesten støttekontakt kan organiseres. Innenfor den tredelte løsningen har de som trenger støttekontakt fått mulighet til å velge en individuell støttekontakt, et ønsket aktivitetstilbud eller støtte inn i selvvalgte fritidsaktiviteter. Gode tilbud for innbyggere i Lillestrøm, men arbeidet har samtidig vært med på å vise hvordan en kan legge tilrette for samarbeid med frivillige som er med på å inspirere andre som arbeider med dette fagfeltet i Norge.

Følg med på vår hjemmeside for presentasjon av flere verdige vinnere i 2021. 


Logoen til fritid for alle-prisen 2021 og bildet av bildet som gis til prisvinnernePrisen er et bilde av kunstneren Per Fronth. Han er nasjonalt og internasjonalt en anerkjent kunstner som bl.a. lagde fredsprisdiplomet som ble tildelt Barack Obama i 2009.
Les mer om prisen her: Fritid for alle prisen 2021