Omslagsbilde til Tilgjengelige arrangementer – en veileder for deg som skaper møteplasser i lokalsamfunnetI begynnelsen av 2021 startet Norges Handikapforbund, region Nord-Norge opp prosjektet «Erfaringskollektivet». Prosjektet gikk ut på å utvikle og tilby et praktisk undervisningsopplegg rettet mot arrangører av kultur- og frititidsarrangementer som ønsker mer kunnskap om hvordan man gjør sine aktiviteter og arrangementer tilgjengelig for personer med ulike funksjonsnedsettelser.

Gjennom prosjektet ønsket man å bidra til bevisstgjøring og kunnskap slik at tilgjengelighet blir noe som prioriteres og vektlegges.

Alle skal ha muligheten til å delta på det som skjer i sitt nærmiljø – uavhengig av funksjonsevne!

Nå er “Tilgjengelige arrangementer – En veileder for deg som skaper møteplasser i Lokalsamfunnet" lansert.

Veilederen er publisert digitalt, og fungerer som et supplement til det praktiske opplegget som i første omgang tilbys arrangører og interessenter i Bodø, Tromsø og Harstad.

Håpet er at veilederen kan være en “hjelp på veien” for alle alle som skaper offentlige møteplasser og sammenkomster!

Last ned veilederen her: Tilgjengelige-arrangementer-En-veileder.pdf

Kilde

https://nhf.no/erfaringskollektivet-ny-veileder-om-tilgjengelige-arrangementer/

Logoene til de som har bidratt til prosjektet