Kompetansetjenesten skal bidra til dette gjennom bl.a. forskning, kunnskapsutvikling, fagutvikling og metodeutvikling gjennom aktivitet ved kompetansetjenesten, men også gjennom å samle kunnskap i et samarbeid med fagpersoner i forsknings- og praksisfeltet i fagbøker.

Bokserien gis ut gjennom et samarbeid med Fagbokforlaget.

Bøker i bokserien i dag:

1.   Fritid med Bistand. En metode for å støtte sosial inkludering. Utgitt 2013

2.   Deltakelse på fritiden. Perspektiver på fritidsdeltakelse for mennesker med utviklingshemming. Utgitt 2015

3.   Aktiv i eget liv. Muligheter på ulike livsarenaer for mennesker med utviklingshemming. Utgitt 2016

4.   Aktiv omsorg. Samspill mellom kultur, aktiviteter, helse og trivsel. Utgitt 2017

5.   Fritid sammen med andre. Tilrettelagte fritidstjenester i endring. Utgitt 2018

6.   Lokal skoleutvikling - sammenhengen mellom sted, roller og undervisning. Utgitt 2019

7.   Når barna våre trenger hjelp. En bok for foreldre til barn og unge med funksjonsnedsettelser og deres gode hjelpere. Utgitt 2019

Bilde av bøkene i bokserien vår

Planlagte utgivelser:

8.   Kroppsøving – med rom for alle. Med vekt på læring, anerkjennelse, samhandling og utforsking. 2020

9.   Barn og unge med funksjonsnedsettelser. Forebygging, oppfølgning og behandling. 2020

10.  Frivillig arbeid. Samarbeid mellom kommuner og frivillig sektor, 2020.

11.  Ferieboken. 2022

Ta gjerne kontakt om du ønsker et samarbeid rundt en bokutgivelse eller mere informasjon om bokserien.

Logo-fagbokforlaget.jpg 


 
Logoen til Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser